Sfinalizowany grupowy transfer dziewiątki prawników bankowo-finansowych z Dentons do CMS

1302

W połowie maja 2018 r. zakończył się zapowiadany transfer dziewięciorga prawniczek i prawników z kancelarii Dentons do kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang – ustalił „Rynek Prawniczy”. Zespół bankowości i finansów CMS zasilili: partner Michał Mężykowski, który stanął na jego czele, a oprócz niego counsels Martyna Markiewicz, Jakub Podkowa, Jakub Wieczorek, associates Monika Kowara, Kamila Singer, Mateusz Wiśniewski, Karolina Zając i prawnik Jakub Przybyłek.

Mark Segall, poprzedni szef praktyki bankowofinansowej w warszawskim biurze CMS, będzie teraz kierował nią na szczeblu regionalnym – na obszarze państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Partner Michał Mężykowski (Head of Banking & Finance) specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Doradza instytucjom sektora finansowego i inwestorom przy finansowaniu transakcji, obejmujących m.in. nieruchomości, projekty inwestycyjne oraz przejęcia spółek, a także finansowanie eksportu. Pracował przy zakładaniu oddziałów zagranicznych banków, outosourcingu zaplecza biznesowego, organizacji usług płatniczych. Zajmował się także kwestiami prawa upadłościowego i restrukturyzacji w instytucjach finansowych.

W kancelarii Dentons, wcześniej Salans, przepracował ponad 17 lat, od 2010 r. jako partner.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2002).

Martyna Markiewicz zajmuje w CMS stanowisko counsel. Doradza przy finansowaniu akwizycji i eksportu, przy projektach restrukturyzacji zadłużenia. Pracowała dla instytucji finansowych, w tym banków, a także dla inwestorów – funduszy real estate i private equity przy finansowaniu i refinansowaniu budowy centrów handlowych, budynków biurowych i mieszkalnych

W praktyce bankowo-finansowej Dentons, wcześniej Salans, pracowała ponad 10 lat, w tym od dwóch miesięcy jako counsel.

Jest radcą prawnym od 2013 r. , absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

Jakub Podkowa zajmuje w CMS stanowisko counsel. Doradza bankom i firmom z branży finansowej oraz kredytobiorcom, m.in. w finansowaniu nieruchomości handlowych, magazynowych, biurowych mieszkalnych, infrastrukturalnych, farm wiatrowych, fabryk, przy przygotowaniu i negocjowaniu dokumentacji kredytowej i zabezpieczeń. Nadzorował badania due diligence. Zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi w działalności banków (outsourcing, tajemnica bankowa, zakładanie oddziałów i przedstawicielstw).   

W praktyce bankowo-finansowej Dentons, wcześniej Salans, pracował 11,5 roku, od 2015 r. jako counsel.

Jest radcą prawnym od 2012 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie (2004) i wydziału bankowości i finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2003).

Jakub Wieczorek zajmuje w CMS stanowisko counsel. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Doradza kredytodawcom i  kredytobiorcom przy finansowaniu akwizycji spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu aktywów i projektów oraz nieruchomości, a także przy sekurytyzacji. Pracował dla spółek publicznych, funduszy nieruchomościowych i private equity oraz dla prywatnych inwestorów. Zajmuje się  także zagadnieniami regulacyjnymi

W praktyce bankowo-finansowej Dentons pracował ponad cztery lata, od ponad roku jako counsel. Wcześniej przez prawie sześć lat był prawnikiem kancelarii Clifford Chance.

Jest adwokatem od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2008).

Monika Kowara zajmuje w CMS stanowisko associate. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym. Doradza  bankom oraz kredytobiorcom w transakcjach finansowania i refinansowania, w tym w finansowaniach korporacyjnych, typu property finance oraz project finance.

W praktyce bankowo-finansowej Dentons pracowała prawie 4 lata, w tym od prawie roku jako associate.

Jest aplikantką adwokacką, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Kamila Singer zajmuje w CMS stanowisko associate. Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym i handlowym. Zajmuje się przygotowywaniem projektów dokumentów, analiz i opinii prawnych. Pomagała przy badaniach due diligence. Pracowała przy finansowaniu przejęć, inwestycjach budowlanych.

W praktyce bankowo-finansowej Dentons pracowała prawie 6,5 roku.

Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2012).

Mateusz Wiśniewski zajmuje w CMS stanowisko associate. Specjalizuje się w transakcjach finansowania, prawie cywilnym i handlowym. Zajmuje się obsługą bankowości transakcyjnej, transakcji project finance, finansowania akwizycji, restrukturyzacji długów. Przygotowuje projekty dokumentów kredytowych i zabezpieczeń, opinie i analizy prawne.

W praktyce bankowo-finansowej Dentons pracował ponad trzy lata.

Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2014).

Karolina Zając zajmuje w CMS stanowisko associate. Obsługuje transakcje finansowe, doradza w dziedzinie prawa cywilnego i prawa spółek. Przygotowuje i negocjuje dokumentację zabezpieczeń kredytów. Pracuje przy finansowaniu i refinansowaniu  projektów nieruchomościowych, akwizycji spółek, restrukturyzacji zadłużenia.

W praktyce bankowo-finansowej Dentons pracowała ponad 1,5 roku. Wcześniej przez ponad 5,5 roku była prawniczką kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2013).

Jakub Przybyłek pracował w praktyce bankowo-finansowej Dentons około roku. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2017).

Praktyka bankowości i finansów w warszawskim biurze CMS liczy obecnie 17 prawników.

– Nasza praktyka bankowa tradycyjnie ma silne kompetencje regulacyjne i restrukturyzacyjne, a teraz zdecydowaliśmy się wzmocnić część zespołu, który specjalizuje się w finansowaniu. W ten sposób poszerzyliśmy usługi, które możemy zaoferować naszym klientom, w szczególności klientom planującym duże transakcje na polskim rynku i rozwijającym działalność na rynkach zagranicznych poprzez eksport i przejęcia. Widzimy wiele synergii między wzmocnioną praktyką bankową i zespołami nieruchomości, infrastrukturalnym oraz fuzji i przejęć – oświadczyła Małgorzata Surdek, partner zarządzający CMS w Polsce, na stronie internetowej kancelarii.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl