White & Case, Noerr i Domański Zakrzewski Palinka w biotechnologicznym dofinansowaniu

464
(www.mabion.eu)

Kancelaria White & Case doradzała polskiej firmie biofarmaceutycznej Mabion przy uzyskaniu finansowania w drodze  sprzedaży akcji w ofercie prywatnej. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała w Polsce firmie inwestycyjnej Guggenheim Securities, która była agentem plasowania oferty na rynku amerykańskim. Doradcą Guggenheim Securities w Stanach Zjednoczonych była amerykańska kancelaria Davis Polk & Wardwell. Kancelaria Noerr doradzała spółce PFR Life Science należącej do Polskiego Funduszu Rozwoju, która także zainwestowała w akcje Mabionu.

Firma Mabion w marcu 2018 r. uzyskała 174,8 mln zł (51 mln dolarów) ze sprzedaży przez jej większościowego akcjonariusza – zarejestrowaną na Cyprze spółkę Twiti Investments Ltd. – 16 proc. akcji w ramach oferty prywatnej skierowanej m.in. do inwestorów amerykańskich. Pieniądze pochodzące z tej sprzedaży Mabion otrzymała jako pożyczkę. Następnie w kwietniu 2018 r. podwyższyła kapitał zakładowy i wyemitowała tyle samo nowych akcji (1,92 mln) w drodze subskrypcji prywatnej dla akcjonariusza – spółki Twiti Investments Ltd., którymi ma do końca czerwca 2018 r. spłacić pożyczkę.

Na ofertę sprzedaży akcji ich zakupem odpowiedzieli m.in. amerykańscy inwestorzy instytucjonalni angażujący kapitał w sektorze ochrony zdrowia i  biotechnologii oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który zainwestował 61,4 mln zł i spółka PFR Life Science należąca do Polskiego Funduszu Rozwoju, która zainwestowała 38,3 mln zł.

Uzyskane z emisji akcji środki Mabion zamierza wykorzystać m.in. na rozbudowę Centrum BadawczoRozwojowego w Konstantynowie Łódzkim oraz pokrycie kosztów związanych z rozwojem i komercjalizacją Mabion CD20 leku onkologicznego biopodobnego do preparatu MabThera/Rituxan, stosowanego w leczeniu nowotworów krwi (chłoniaków, białaczek) oraz reumatoidalnego zapalenia stawów.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która od powstania w 2007 r. opracowuje i wdraża leki m.in. na choroby nowotworowe w postaci terapii celowanych, które działają wybiórczo na komórki nowotworowe, co gwarantuje niską toksyczność i wysoką skuteczność leczenia.

Guggenheim Securities to amerykańska firma inwestycyjna. Świadczy usługi bankowości inwestycyjnej, zarządzania inwestycjami i doradztwa finansowego.

Polski Funduszu Rozwoju to państwowa instytucja finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. PFR Life Science to spółka portfelowa funduszu, której celem jest inwestowanie w firmy biotechnologiczne np. opracowujące innowacyjne leki.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to międzynarodowa instytucja finansowa, która promuje rozwój sektora prywatnego w państwach europejskich. Liczy 66 członków (64 państwa, Europejski Bank Inwestycyjny i Unia Europejska). Każdy członek jest kredytodawcą, a 34 państwa członkowskie są również kredytobiorcami.

Kancelaria White & Case doradzała firmie Mabion w transakcji. Jak poinformowała “Rynek Prawniczy”, było to finansowanie typu private investment in public equity (PIPE). Przy obsłudze tego przedsięwzięcia współpracowały zespoły  prawników kancelarii z biur w Warszawie i Londynie. Kluczowymi członkami warszawskiego byli partner Marcin Studniarek, counsel Bartosz Smardzewski i associate Damian Lubocki, londyńskiego – counsel Doron Loewinger, associates Bree C. Peterson i Michael Byrd.

Kancelaria Noerr potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, iż doradzała spółce PFR Life Science.

Davis Polk & Wardwell była amerykańskim doradcą Guggenheim Securities, wyłącznego agenta plasowania prywatnej oferty akcji Mabionu w Stanach Zjednoczonych – dowiedział się “Rynek Prawniczy”. W kwestiach prawa polskiego doradzała Guggenheim Securities kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, która poinformowała o tym na swojej stronie internetowej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl