Tysiące nowych adwokatów i radców prawnych mogą szyć togi

1006

Ministerstwo Sprawiedliwości podało rezultaty tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego ze wszystkich komisji egzaminacyjnych. Na listy prawników z uprawnieniami adwokata l lub radcy prawnego może już wpisać się w sumie 3 940 osób. Procedura egzaminacyjna daje zdającym możliwość odwołania się od wyników do komisji drugiej instancji. Ponieważ część takich działań przynosi efekt, na rynek prawniczy może wkrótce wejść 4 tys. prawników usługowych.

Z danych uzyskanych ze wszystkich 35 komisji ”adwokackich” wynika, iż egzamin zdały 1822 osoby.  Ogółem przystąpiło do niego 2177 kandydatów do palestry, co oznacza tzw. współczynnik zdawalności na poziomie 84 proc.

Najlepiej  na egzaminie wypadli zdający przed komisją nr 12 w Warszawie, gdzie nie zaliczyła go tylko jedna na 58 osób (98 proc.) oraz przed komisją w Lublinie, gdzie nie powiodło się tylko dwóm osobom na 70 zdających (97 proc.). Najsłabiej poszło kandydatom egzaminowanym przez komisję nr 2 w Krakowie – zdała ledwie połowa (52 proc.)

Wyniki ogłosiło także 40 komisji ”radcowskich”. Do tego egzaminu przystąpiło 2711 kandydatów na radców prawnych, a zaliczyło go 2118 osób, czyli 78 proc.

Najlepszy wynik osiągnęli egzaminowani przez komisję w Bydgoszczy, gdzie nie zdały tylko dwie osoby na 51 zdających (96 proc.). Najgorzej zdali kandydaci przed komisją nr 2 w Rzeszowie – powiodło się tylko 59 proc.

Doroczne czterodniowe państwowe zawodowe egzaminy prawnicze zakończyły się 23 marca. Według MS na adwokackim postawiono 490 dwój, a na radcowskim tzw. ocen niedostatecznych było 817, czyli 40 proc. więcej. Oznacza to – w sytuacji, gdy liczba zdających na radcę była o 20 proc. wyższa od liczby zdających na adwokata – że wśród tych pierwszych więcej było takich, co dostali dwóję nie tylko z jednego „przedmiotu”.

W 2017 r. egzaminy zdało w sumie ponad 4,5 tys. osób na ponad 5,4 tys. zdających. Adwokacki zaliczyło 2222 z 2592 (86 proc.), natomiast radcowski 2294 na 2840 zdających (81 proc.).

W 2016 r. uprawnienia zdobyło w sumie ponad 4 tys. osób na prawie 5,5 tys. kandydatów Egzamin adwokacki zdało 1629 osób na 2310 zdających (70 proc.), a radcowski – 2426 na 3145 zdających (77 proc.).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl