Wojciech Bokina – nowy wspólnik kancelarii BIW

536

Miło nam poinformować, że do grona wspólników kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy sp. k. od kwietnia 2018 r. dołączył mec. Wojciech Bokina, uznany specjalista z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, który w kancelarii będzie odpowiadał za prowadzenie praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Wojciech Bokina jest radcą prawnym, doradcą restrukturyzacyjnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył dwuletnie studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego dotyczące prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prowadzone przez członków komisji kodyfikacyjnej prawa upadłościowego.

Mec. Bokina specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, wielokrotnie reprezentował wierzycieli, dłużników, syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, zarówno w postępowaniach restrukturyzacyjnych zakończonych zawarciem układu, jak i w postępowaniach upadłościowych, otwartych przed jak i po dużej nowelizacji prawa upadłościowego. Uczestniczył w największych w Polsce postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym reprezentował spółkę publiczną w jednej z pierwszych restrukturyzacji w Polsce zakończonej zawarciem układu spółki notowanej na giełdzie. Prowadzi również bloga poświęconego zagadnieniom prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego www.niewypłacalność.pl

Obok powyższej specjalizacji mec. Bokina posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych sporów, w tym sporów z zakresu prawa budowlanego czy sporów korporacyjnych. Na tym polu odniósł w ostatnich latach kilka spektakularnych sukcesów, doradzając klientom, w tym spółkom publicznym, w głośnych sprawach dotyczących konfliktów wewnętrznych.

Przed dołączeniem do zespołu mec. Bokina pracował w kancelarii BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp. j., RKKW Kwaśnicki Wróbel i Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. oraz w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Krzysztof Brysiewicz: Cieszymy się z dołączenia do naszego zespołu mec. Bokiny, który jest nie tylko świetnym specjalistą z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, ale przede wszystkim naszym długoletnim przyjacielem, z którym mieliśmy okazję wcześniej współpracować. Dzielimy te same wartości i poglądy co do tego, jak powinna wyglądać nowoczesna usługa prawnicza, wychodząc z założenia, że jako prawnicy powinniśmy w pierwszej kolejności być blisko biznesu i starać się go zrozumieć, a następnie przełożyć to, czego się nauczyliśmy o biznesie naszego klienta na język prawniczy. Dlatego decyzja o połączeniu sił była dla nas czymś naturalnym. Jesteśmy przekonani, że dołączenie mec. Bokiny do naszego zespołu przełoży się nie tylko na rozwój nowej praktyki dotyczącej restrukturyzacji i upadłości, ale przede wszystkim na poszerzenie naszej oferty i jej wzmocnienie w tych działach, w których już wcześniej czuliśmy się mocni, na przykład w praktyce spraw spornych. Obecnie, przy udziale mec. Bokiny czujemy, że jesteśmy w pełni gotowi prowadzić nawet najbardziej złożone i wielowątkowe tematy z zakresu sporów korporacyjnych czy budowlanych.

Wojciech Bokina: Prawo restrukturyzacyjne jest najmłodszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią prawa w Polsce. W 2017 roku udział postępowań restrukturyzacyjnych w porównaniu do postępowań upadłościowych wzrósł do 39 proc. wobec 27 proc. w roku 2016. W tej nowej dziedzinie prawa praktyka sądowa dopiero się kształtuje. Dlatego też tak bardzo ważna jest umiejętność budowania argumentacji oraz własna siła przekonywania, że najważniejsze jest nie tyle rygorystyczne stosowanie prawa, ale biznesowe spojrzenie na sam cel restrukturyzacji. Jednocześnie nie każda upadłość jest zła, o czym najlepiej świadczy sukces przygotowanej likwidacji w postępowaniu upadłościowym (pre-pack), pozwalającej inwestorom na szybkie nabycie upadłego przedsiębiorstwa bez zobowiązań, z korzyścią dla pracowników i wierzycieli.

Cieszę się, że z moimi długoletnimi przyjaciółmi będziemy współtworzyć nową jakość na rynku prawniczym, kancelarię ekspercką świadczącą jednocześnie kompleksową obsługę prawną biznesu. Od doradztwa start-upom i wspierania przedsiębiorców w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych po upadłość i restrukturyzację. Jak w życiu, najważniejszy jest jednak środek, dlatego kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy sp. k. oferuje również usługi dotyczące obsługi korporacyjnej, prawa nowych technologii, zamówień publicznych, prawa budowlanego czy prowadzenia sporów. Wspólnie dostrzegamy, że rynek się zmienia, oczekuje nowoczesnego, komplementarnego, a jednocześnie eksperckiego spojrzenia, stąd też w maksymalnym stopniu chcemy wykorzystać efekt synergii z korzyścią dla naszych klientów i dostarczyć im najnowocześniejszy produkt.

Materiał kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy