WKB Wierciński Kwieciński Baehr w fuzji państwowych spółek paliwowych

526
(www.pern.pl)

Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr doradzała spółkom Operator Logistyczny Paliw Płynnych i PERN w procesie ich połączenia.

Fuzję sfinalizowano w styczniu 2018 r., kiedy połączenie PERN i OLPP wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego, co zakończyło formalną stronę procesu integracji.

O jego rozpoczęciu strony poinformowały w  lutym 2017 r. Celem fuzji obu podmiotów było istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa uporządkowanie struktury logistyki naftowej i paliwowej w Polsce na wzór zmian dokonanych w ubiegłych latach na rynkach energii elektrycznej i gazu oraz wzmocnienie grupy kapitałowej PERN i zwiększenie jej wartości.

Procedura połączenia trwała 11 miesięcy. Firma nadal działa pod nazwą PERN, a OLPP stała się jej częścią (PERN posiada 100 proc. udziałów w OLPP).

Firma OLPP była największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw ciekłych. Powstała w 1997 r. po wydzieleniu baz paliwowych z ówczesnej Centrali Produktów Naftowych. Przed fuzją posiadała ok. 60 proc. udziału w rynku, dysponując magazynami o pojemności ok. 1,8 mln metrów sześciennych. W jej 22 bazach paliw przechowywana była benzyna, olej napędowy, lekki olej opałowy oraz paliwo lotnicze.

Firma PERN przed fuzją zajmowała się logistyką naftową. Początkowo nazywała się Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”. Zarządza w Polsce siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześciennych. Tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także dwóch rafinerii w Niemczech – PCK Schwedt i Mider Spergau. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do Naftoportu, spółki z grupy PERN.

– Skala działania uzyskana po połączeniu postawi nas na równi z innymi europejskimi operatorami energetycznymi, co stworzy naszym klientom szansę na podjęcie wspólnych działań biznesowych na równorzędnych, partnerskich zasadach. Integracja oznacza również szerokie kontakty handlowe i możliwość świadczenia bardziej kompleksowych usług, co przełoży się na pozyskanie nowych klientów oraz zdobycie nowych i większych kontraktów – oświadczył Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN.

Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr poinformowała na swojej stronie internetowej, że była doradcą strategicznym obu spółek przy połączeniu. Jej obsługa obejmowała m.in. przeprowadzenie analiz regulacyjnych warunkujących koncepcję połączenia, bieżące doradztwo w toku procedury połączenia, m.in. w aspekcie korporacyjnym, regulacyjnym oraz ochrony środowiska, a także reprezentację przed organami administracji.

Zespół zaangażowany w projekt tworzyli eksperci z dziedziny prawa energetycznego – partner zarządzający Jerzy Baehr, partner Maciej Szambelańczyk, senior associate Krzysztof Sikorski oraz counsel Sergiusz Urban zarządzający praktyką ochrony środowiska i zasobów naturalnych i partner Anna Wyrzykowska zarządzająca zespołem nieruchomości.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl