Raport-sonda: Przychody kancelarii w 2017 roku

1335

Największe przychody w 2017 r. osiągnęła w Polsce kancelaria Dentons. Była to najwyższa w historii branży kwota – do przekroczenia niebotycznej granicy 200 mln zł zabrakło firmie ledwie 3 mln zł. Przy tym jej obrót był aż o 15,6 mln zł (prawie 9 proc.) wyższy od osiągniętego w 2016 r.

„Rynek Prawniczy” zapytał ponad trzydzieści dużych polskich kancelarii o przychody osiągnięte w 2017 r. Podało je dziewięć. Spośród pozostałych część odpowiedziała, że nie podaje takich danych prasie, najmniejsza grupa całkiem zignorowała redakcyjną sondę.

Nie mamy zatem reprezentatywnych danych, by móc wysnuwać dalej idące ogólne wnioski co do ubiegłorocznych wyników finansowych firm i koniunktury na polskim rynku usług prawniczych. Można być jednak pewnym, że żadna kancelaria nie przebiła wyniku Dentons pod tym względem. To nowy rekord w branży poprawiany zresztą corocznie przez tęże firmę. Dentons swoimi przychodami odsadziła kon kurentów o prawie 100 mln zł. Wzrost jej obrotów w ubiegłym roku znacząco przyspieszył w stosunku do roku 2016.

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang może pochwalić się wzrostem przychodów o ponad 13 mln zł (14 proc.). Zgodnie z prognozą „Rynku Prawniczego” miniony rok był dla niej rokiem raźnego skoku w górę.

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak dzięki megasprzedaży usług prawnych utrzymała członkostwo w ekskluzywnym „klubie stumilionerów”.

Następny krok w jego stronę uczyniła natomiast Linklaters, która zrobiła dobre wrażenie obrotami na poziomie ponad 95 mln zł i kolejnym już rokiem ich zwyżki.

Kancelaria Baker McKenzie osiągnęła przychody o ponad 14 mln zł (21 proc.) większe. To musi budzić szacunek obserwatorów rynku, tym bardziej że wiąże się z przekroczeniem wysokiego progu 80 mln zł.

„Wzrostową” kancelarią na fali wznoszącej jest także DLA Piper, która zwiększyła w ubiegłym roku przychody o ponad 6 mln zł (12 proc.)

Także Kochański Zięba i Partnerzy raportuje wzrost obrotów – niebywały, o prawie 10 mln zł. Procentowo był to najwyższy przyrost spośród kancelarii z zestawienia – prawie 29 proc.

Bird & Bird, mimo lekkiego spadku obrotów, zachowała stabilną pozycję w grupie kancelarii o 20milionowych przychodach, Natomiast Kubas Kos Gałkowski swoim dobrym wynikiem (wzrost o 1,1 mln zł i 8 proc.) się do tejże grupy przybliżyła.

Przychody kancelarii w 2017 r. (w mln zł) 

Kancelaria 2017 2016 2015 2014
Dentons 197,0 181,4  179,4 153,1
CMS 105,0   91,9  103,5   86,4
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 101,7 105,9   98,0 107,8
Linklaters   95,8   94,7   90,6   83,9
Baker McKenzie   81,8   67,6   71,4   56,5
DLA Piper   56,7   50,6   47,6   49,0
Kochański Zięba i Partnerzy   43,9   34,1*   29,5*   29,3*
Bird & Bird   23,5   25,8*   20,5   15,6
Kubas Kos Gałkowski   14,9   13,8*   16,8*   13,2*

* dane pochodzące z rankingów kancelarii dziennika „Rzeczpospolita”; pozostałe dane z lat 2014-2016 pochodzą z KRS, natomiast dane za rok 2017 – z kancelarii.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl