Dziewięć wiosennych awansów w kancelarii Dentons

1012

Piotr Staniszewski jest od marca 2018 r. partnerem kancelarii Dentons. Natomiast na stanowiska counsela awansowali Dariusz Czuchaj, Anna Gulińska, Ryszard Manteuffel, Martyna Markiewicz, Piotr Nerwiński, Marcin Paliwoda, Aleksandra Politańska-Kunicka i Michał Wasiak.

Piotr Staniszewski ze stanowiska counsela awansował na partnera w zespole prawa nieruchomości. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółek, prawie handlowym. Doradza przy budowie nowych i przebudowie istniejących centrów handlowych, budynków biurowych, mieszkalnych, magazynów w kwestiach dokumentacji budowlanej i pozwoleń, w negocjowaniu i egzekwowaniu umów budowlanych. Obsługuje transakcje inwestycyjne, wynajmu obiektów biurowych, przemysłowych i handlowych. Pracował dla instytucji finansowych przy finansowaniu inwestycji w nieruchomości.

W kancelarii Dentons, a wcześniej Salans, pracuje od ponad sześciu lat. Wcześniej przez prawie 5,5 roku był prawnikiem CMS Cameron McKenna, a przedtem przez 2,5 roku – Beiten Burkhardt. Zaczynał karierę w 2003 r. jako młodszy prawnik w Salans.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (2003).

Dariusz Czuchaj ze stanowiska senior associate awansował na counsela w zespole prawa własności intelektualnej, technologii i komunikacji. Specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych. Doradza w prawnych aspektach nowych technologii, takich jak big data, cloud computing. Opracowuje kontrakty informatyczne. Reprezentuje strony w postępowaniach  przed organami państwowymi. Obsługiwał przedsięwzięcia informatyzacyjne, również w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W kancelarii Dentons pracuje od prawie czterech lat. Wcześniej przez ponad 2,5 roku był prawnikiem CMS Cameron McKenna, a przedtem przez sześć lat współpracownikiem krakowskiej kancelarii Kłaczyński i Wspólnicy. Zaczynał karierę w 2004 r. jako młodszy prawnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, gdzie pracował dwa lata.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004).

Anna Gulińska ze stanowiska senior associate awansowała na counsela w zespole prawa konkurencji. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, w zagadnieniach antymonopolowych, kontroli koncentracji, nieuczciwych praktyk rynkowych, ochrony konsumentów. Doradzała firmom z branż nieruchomości, mediów i dóbr konsumpcyjnych. Opracowywała zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorstw do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Komisji Europejskiej, prowadziła audyty antymonopolowe, doradzała przedsiębiorcom przy niezapowiedzianych kontrolach inspektorów UOKiK, przygotowywała odwołania od decyzji UOKiK.

W kancelarii Dentons, a wcześniej Salans, pracuje od ponad 7,5 roku.

Jest radcą prawnym od 2014 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2010).

Ryszard Manteuffel ze stanowiska senior associate awansował na counsela w zespole rynków kapitałowych. Doradza przy ofertach papierów wartościowych spółek oraz dopuszczeniu ich do obrotu giełdowego. Obsługiwał przejęcia spółek publicznych, rejestrację funduszy inwestycyjnych, świadczył doradztwo regulacyjne oraz bieżącą obsługę prawną spółek, funduszy i firm inwestycyjnych i ich akcjonariuszy.

W kancelarii Dentons pracuje od ponad dwóch lat. Wcześniej przez ponad 9,5 roku był prawnikiem Baker & McKenzie.

Jest adwokatem od 2012 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2008).

Martyna Markiewicz ze stanowiska senior associate awansowała na counsela w zespole bankowości i finansów. Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym, cywilnym. Obsługiwała transakcje finansowania: nabycia spółek, nieruchomości, eksportu, restrukturyzacji. Doradzała kredytodawcom z sektora bankowego i kredytobiorcom spółkom giełdowym, funduszom nieruchomościowym i private equity. Sporządzała i negocjowała standardową dokumentację kredytową według wzorca Loan Market Association – umowy dwustronne i konsorcjalne, umowy pomiędzy wierzycielami. Świadczyła doradztwo w sprawach regulacyjnych.

W kancelarii Dentons, a wcześniej Salans, pracuje od prawie 11 lat.

Jest radcą prawnym od 2013 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

Piotr Nerwiński ze stanowiska senior associate awansował na counsela w zespole bankowości i finansów. Doradza bankom i innym instytucjom finansowym oraz kredytobiorcom przy transakcjach finansowania. Obsługiwał finansowania nieruchomości,   przedsięwzięć inwestycyjnych, transakcji nabycia spółek. Doradzał przy implementacji programów faktoringu.

W kancelarii Dentons pracuje od ponad 3,5 roku. W tym czasie był dwukrotnie  oddelegowany na pół roku do pracy (secondment) w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, gdzie doradzał przy udzielaniu kredytów bilateralnych i konsorcjalnych, transakcjach refinansowania i finansowania projektów i przejęcia spółek. Wcześniej przez niespełna rok był prawnikiem kancelarii Deloitte Legal, przez prawie cztery lata – Wardyński i Wspólnicy i przez ponad 1,5 roku w warszawskiej kancelarii Rakowski & Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2009).

Marcin Paliwoda ze stanowiska senior associate awansował na counsela w zespołach fuzji i przejęć oraz private equity. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek. Doradza instytucjom finansowym i korporacjom w transakcjach nabywania spółek i aktywów (share and asset acquisitions), leasingowych, restrukturyzacjach i w kwestiach ładu korporacyjnego (corporate governance). Pracował dla firm z sektorów finansów, nieruchomości, handlu, farmacji, motoryzacji, rozrywki.

W kancelarii Dentons, a wcześniej Salans, pracuje od prawie 11 lat.

Jest radcą prawnym od 2011 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Aleksandra Politańska-Kunicka ze stanowiska senior associate awansowała na counsela w zespołach prawa własności intelektualnej, technologii i komunikacji oraz postępowań sądowych. Doradza w sprawach z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa konsumenckiego, czynów nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz przed Urzędem Patentowym RP. Pracuje dla firm z branż: medialnej (wydawców prasowych i  książkowych, producentów telewizyjnych), nowych technologii oraz dóbr konsumpcyjnych.

W kancelarii Dentons pracuje od prawie pięciu lat. Wcześniej przez siedem lat była prawniczką w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, a przez rok w firmie farmaceutyczno-kosmetycznej Johnson & Johnson.

Jest adwokatem od 2011 r., aplikantką rzecznikowską, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Michał Wasiak ze stanowiska senior associate awansował na counsela w zespołach fuzji i przejęć oraz private equity. Specjalizuje się w prawie cywilnym i korporacyjnym. Obsługiwał akwizycje przedsiębiorstw, tworzenie spółek joint venture, połączenia spółek. Doradzał przy restrukturyzacjach przejętych aktywów i wdrażaniu opartych na akcjach programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej.

W kancelarii Dentons, a wcześniej Salans, pracuje od prawie 8,5 roku. Wcześniej przez ponad 3,5 roku był prawnikiem kancelarii Clifford Chance.

Jest radcą prawnym od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007).

Fot.: www.dentons.com

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl