Po epizodzie w Wierzbowski Eversheds Sutherland prawnik procesowo-kontraktowy dołączył do SSW

855

Hubert Wysoczański jest od kwietnia 2018 r. prawnikiem kancelarii SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions) – poinformowała ta firma prawnicza. Przeszedł z kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland, w której pracował dwa miesiące.

Hubert Wysoczański dołączył do zespołu infrastruktury kancelarii SSW obejmując stanowisko counsela. Jak podaje kancelaria, ma wspierać także praktykę procesową oraz energetyczną.

Specjalizuje się w obsłudze sądowych procesów budowlanych. Reprezentuje strony w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych oraz w arbitrażu. Doradza przy negocjowaniu kontraktów, w tym FIDIC. Obsługiwał inwestycje w sektorze energetycznym oraz infrastrukturalne, w tym występował przed organami i sądami w sprawach dotyczących decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, planowania przestrzennego i uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, zwłaszcza w sektorze energetyki odnawialnej. Pracował dla inwestorów i wykonawców budowy autostrad, dróg ekspresowych, elektrowni, linii elektroenergetycznych, farm wiatrowych, kopalń, nieruchomości komercyjnych. Brał udział oraz nadzorował audyty due diligence.

Wcześniej, w lutym i marcu 2018 r., zajmował stanowisko senior associate w praktyce sporów kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Przedtem obsługiwał klientów w ramach indywidualnej praktyki. Przez prawie pięć lat pracował w kancelarii K&L Gates.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2013) i doktorem nauk prawnych tej uczelni (2016).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl