Była wiceminister finansów doradcą podatkowym w kancelarii Stolarek & Grabalski

659

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Hanna Majszczyk od jesieni 2017 r. jest  – jako of counsel  – doradcą podatkowym w kancelarii Stolarek & Grabalski.

Hanna Majszczyk (1962) była, według Wikipedii, długoletnim urzędnikiem Ministerstwa Finansów, w którym pracowała od końca lat 80. XX wieku, w sumie 31 lat.

(www.mf.gov.pl)

Zajmowała się podatkami pośrednimi, pracowała m.in. w Departamencie Dochodów Państwa. Od 1997 r. była zastępcą dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich. W 2000 r. została p.o. dyrektora, a w 2002 r. dyrektorem Departamentu Podatku od Towarów i Usług w ministerstwie. W latach 20102017 pełniła w tym resorcie  funkcję podsekretarza stanu odpowiedzialnego za przygotowywanie projektów budżetu państwa i nadzorującego jego wykonanie oraz za współpracę z samorządami terytorialnymi. 1 czerwca 2017 r. złożyła rezygnację z tego stanowiska, która została przyjęta.

Jak podaje na swojej stronie internetowej kancelaria, Hanna Majszczyk współtworzyła przepisy prawa podatkowego, w tym dotyczące podatku od towarów i usług. Brała udział w przygotowywaniu interpretacji przepisów o VAT, w postępowaniach podatkowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych. Reprezentowała ministra finansów w sprawach podatkowych w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz rząd przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Jest doradcą podatkowym od 2006 r., absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1986).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl