Kierownicza zmiana na samym szczycie warszawskiego biura Clifford Chance

1596

Agnieszka Janicka będzie nowym partnerem zarządzającym kancelarii Clifford Chance w Warszawie – poinformowała ta firma prawnicza. Przejmie ster od Grzegorza Namiotkiewicza, który kierował warszawskim biurem od prawie dziesięciu lat. Jej czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 maja 2018 r.

Jak poinformowała „Rynek Prawniczy” kancelaria, decyzja o kierowniczej zmianie została podjęta, po upływie dwukrotnie przedłużanej kadencji Grzegorza Namiotkiewicza, „zgodnie z ustaloną w firmie procedurą przez globalnego partnera zarządzającego Clifford Chance Matthew Laytona po wysłuchaniu opinii partnerów z całego świata i regionu”.

(www.cliffordchance.com)

Agnieszka Janicka pracuje w kancelarii Clifford Chance 25 lat, od początku, kiedy w 1992 r. zostało otwarte jej biuro w Warszawie. Od 1998 r. jest partnerem. Kieruje departamentem prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

Jest doświadczonym prawnikiem korporacyjnym, wyspecjalizowanym w obsłudze fuzji i przejęć spółek, wymienianym na czołowych miejscach w rankingach takich jak Chambers Global czy Chambers Europe. Pracowała dla firm z sektorów energetyki i zasobów naturalnych; technologii, mediów i telekomunikacji; usług finansowych; dóbr konsumpcyjnych; ochrony zdrowia oraz dla funduszy inwestycyjnych. Doradzała przy największych transakcjach M&A, prywatyzacjach i zagranicznych inwestycjach kapitałowych w Polsce.

Jest radcą prawnym od 1997 r., absolwentką studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (1991).

(www.cliffordchance.com)

Grzegorz Namiotkiewicz szefował warszawskiemu biuru Clifford Chance od września 2008 r., kiedy przejął kierownictwo z rąk Anglika Nicka Fletchera. W kancelarii pracuje od 1996 r., a od 2000 r. jest partnerem. Kieruje departamentem bankowości i finansów.

Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie papierów wartościowych. W obu tych dziedzinach uznawany jest za wybitnego specjalistę, co odzwierciedlają tytuły i pozycje, jakie corocznie otrzymuje w takich rankingach jak Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500 czy IFLR 1000. Ma ogromne doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansowego. Pracuje przy emisjach instrumentów dłużnych różnego rodzaju obligacji korporacyjnych, rządowych, listów zastawnych. Doradza bankom przy obsłudze złożonych transakcji finansowania. Zajmuje się także sekurytyzacjami, instrumentami pochodnymi i finansowymi produktami strukturyzowanymi.

Jest adwokatem od 1995 r. i absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (1988) oraz University College w Londynie (LLM, International Business Law 1994).

– Jestem zachwycony, że Agnieszka Janicka przejmie kierownictwo w naszym renomowanym biurze w Warszawie. Powszechnie wiadomo, że mamy doskonały zespół, którego prawników, zarówno klienci, jak i rynek uważają za czołowych doradców w swoich dziedzinach. Wiem, że Agnieszka i cały zespół są niezwykle zmotywowani, aby budować silną pozycję na rynku, która zapewni, że będziemy świadczyć jeszcze lepsze usługi na rzecz naszych klientów. Chciałbym też podziękować Grzegorzowi Namiotkiewiczowi, który doskonale wykonał swoje zadanie jako partner zarządzający. Za jego kadencji biuro miało coraz więcej sukcesów – oświadczył z okazji zmiany Matthew Layton, globalny partner zarządzający Clifford Chance, cytowany w komunikacie prasowym kancelarii.

Z kolei Agnieszka Janicka stwierdziła w komunikacie prasowym, iż jest „zaszczycona i przejęta możliwością kierowania firmą w Warszawie w momencie, gdy obchodzimy 25lecie jej powstania”.

– Mamy fantastycznie utalentowany zespół na każdym poziomie firmy, który podziela nasze pełne zaangażowanie wobec klientów i w dalszy rozwój sektora usług prawnych w Polsce. Z entuzjazmem patrzę w przyszłość na to, co możemy wspólnie osiągnąć i co osiągniemy – zadeklarowała Agnieszka Janicka.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl