Hogan Lovells nominowana do Europejskiej Nagrody Podatkowej przez „International Tax Review”

263

Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells zostało nominowane do Europejskiej Nagrody Podatkowej (European Tax Award 2018), przyznawanej przez „Międzynarodowy Przegląd Podatkowy” („International Tax Review”) w kategorii Firma Podatkowa Roku w Polsce (Poland Tax Firm of the Year).

Dodatkowo kancelaria Hogan Lovells w Polsce otrzymała nominacje w następujących kategoriach:

  • Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Bankowym (European Banking Tax Deal of the Year) – nominacja w tej kategorii została przyznana za kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe świadczone przez Hogan Lovells (biuro w Warszawie oraz Londynie) na rzecz londyńskich oddziałów BNP Paribas SA oraz UniCredit Bank AG (pełniących rolę aranżerów i wiodących menedżerów) w zakresie sekurytyzacji wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości 2,3 mld zł, należących do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Biuro Hogan Lovells w Londynie świadczyło odrębne doradztwo w zakresie prawa angielskiego na rzecz BNP Paribas Trust Corporation Limited, działającego m. in. jako Agent Obligacji (ang. Note Trustee) i Agent Zabezpieczeń (ang. Security Trustee).
  • Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Private Equity (European Private Equity Tax Deal of the Year) – nominacja w tej kategorii została przyznana za kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe świadczone na rzecz Arcus Infrastructure Partners przy nabyciu pakietu 85 proc. akcji w Gdańsk Transport Company S.A. – spółce celowej, która wybudowała i posiada koncesję na eksploatację północnego odcinka autostrady A1 w Polsce. W grudniu 2016 r. Arcus Infrastructure Partners sfinalizował nabycie (od Grupy NDI S.A. oraz Transport Infrastructure Investment Company S.a r.l.) spółki NDI Autostrada sp. z o.o., posiadającej 25,31 proc. akcji Gdańsk Transport Company S.A. W listopadzie 2016 r., w ramach strategii akwizycyjnej, NDI Autostrada sp. z o.o. skorzystała z prawa pierwszeństwa do nabycia 30 proc. akcji Gdańsk Transport Company S.A. od A1 Invest AB Skanska oraz 29,69 proc. akcji od John Laing Infrastructure Limited – te transakcje zostały sfinalizowane odpowiednio w lutym oraz marcu 2017 roku. Kancelaria Hogan Lovells reprezentowała również Arcus Infrastructure Partners i APG Asset Management w postępowaniu dotyczącym uzyskania zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad Gdańsk Transport Company.

Pozostałe biura Hogan Lovells w Europie zostały nominowane w następujących kategoriach:

  • Firma Podatkowa Roku w Niemczech (Germany Tax Firm of the Year).
  • Firma Podatkowa Roku w Luksemburgu (Luxembourg Tax Firm of the Year).
  • Europejska Firma Roku w kategorii Spory Podatkowe (European Tax Disputes Firm of the Year).
  • Europejska Firma Roku w kategorii Podatki Bezpośrednie (European Indirect Tax Firm of the Year).
  • Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Usług Finansowych (European Financial Services Tax Deal of the Year).
  • Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Telekomunikacyjnym oraz Technologii (European Telecommunications and Technology Tax Deal of the Year).

Zespół specjalistów z Praktyki Podatkowej warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego, od spraw związanych z VATem aż po międzynarodowe prawo podatkowe. Hogan Lovells reprezentuje klientów w sprawach spornych i postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi. Specjalizuje się, między innymi, w kwestiach podatkowych związanych z: finansami przedsiębiorstw (w tym w transakcjach fuzji i przejęć), rynkami kapitałowymi (w tym transakcjach sekurytyzacji), projektami nieruchomościowymi i infrastrukturalnymi (w tym zagadnieniami związanymi z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym (PPP)), funduszami inwestycyjnym, finansowaniem, ubezpieczeniami, zatrudnieniem, e-commerce/działaniami marketingowymi oraz promocyjnymi.

W skład zespołu Praktyki Podatkowej Hogan Lovells, zarządzanej przez radcę prawnego Andrzeja Dębca (Partner), wchodzą: doradca podatkowy Dorota Walerjan (Counsel), radca prawny Zbigniew Marczyk (Counsel), radca prawny Joanna Fiema-Kurek (Associate), aplikant adwokacki Jan Starybrat oraz doradca podatkowy i aplikant adwokacki Damian Bugaj.

Od lewej: Andrzej Dębiec, Dorota Walerjan, Zbigniew Marczyk
Od lewej: Joanna Fiema-Kurek, Jan Starybrat, Damian Bugaj

Nominacje oraz nagrody przyznawane są przez „Międzynarodowy Przegląd Podatkowy” („International Tax Review”) na podstawie ankiet oraz opinii specjalistów, praktyków podatkowych, jak również w oparciu o opinie zatrudnionych w poszczególnych firmach prawników, doradców podatkowych i prawników prowadzących własne praktyki.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 maja 2018 r. podczas uroczystej gali w Londynie.

Szczegółowe informacje dotyczące European Tax Awards 2018 oraz poszczególnych nominacji dostępne są na stronie: International Tax Review.

Materiał kancelarii Hogan Lovells