Clifford Chance i Dentons w projekcie budowy wiatraków na Bałtyku

420
Należąca do Statoil morska farma wiatrowa Dudgeon

Kancelaria Clifford Chance doradzała polskiej firmie Polenergia przy zawarciu umowy sprzedaży połowy udziałów w spółkach, które mają zbudować morskie farmy wiatrowe, norweskiej firmie Statoil, której doradzała kancelaria Dentons.

Na początku marca 2018 r. firma Polenergia podpisała z firmą Statoil przedwstępną umowę zbycia na rzecz Statoil Holding Netherlands 50 proc. udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III, których celem jest budowa na polskim szelfie Morza Bałtyckiego dwóch farm wiatrowych. W ramach podpisanej umowy udzielona została również opcja na zakup 50 proc. udziałów w spółce Polenergia Bałtyk I. Przeprowadzenie transakcji wymaga uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polenergia wnosi do joint venture podpisaną umowę przyłączeniową oraz dwie prawomocne decyzje środowiskowe dotyczące budowy wiatraków na Bałtyku. Statoil ma natomiast dostarczyć nowoczesne technologie i know-how. Spółka z grupy Statoil będzie także pełnić funkcję menedżera rozwoju, budowy i eksploatacji projektów.

Farmy wiatrowe o mocy 1200 megawatów zlokalizowane będą w odległości ok. 27 i 40 kilometrów od portu w Łebie, na wodach o głębokości 2040 metrów. Od 2017 r. trwają pomiary wiatru oraz wstępne badania geologiczne dna morskiego, jak również prace nad uzyskaniem decyzji środowiskowej dotyczącej morskiej infrastruktury przesyłowej.

Pierwszy prąd z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża w 2022 r., a z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II w 2026 r. Okres eksploatacji obu przewidziany jest na 25 lat. Planowana obecnie moc pojedynczego wiatraka to 10 MW. Jego wysokość osiągnie poziom maksymalnie 300 m, a średnica rotora będzie wynosić maksymalnie 250 m. Będą to największe elektrownie wiatrowe w Polsce.

Polenergia to największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, która składa się ze spółek działających w dziedzinach wytwarzania energii odnawialnej oraz ze źródeł konwencjonalnych, a także dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Ma w portfelu projekty lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 185 MW, które mają pozwolenie na budowę. Polenergia należy do rodzinnej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments.

Statoil to norweska firma energetyczna zajmująca się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego z dna Morza Północnego.  Rozwija także działalność w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej poprzez farmy Arkona w Niemczech oraz Sheringham Shoal, Dudgeon i Hywind Scotland w Wielkiej Brytanii.

– Perspektywa wejścia tak poważnego inwestora branżowego potwierdza, że podjęta już w 2010 roku decyzja o zaangażowaniu w morską energetykę wiatrową na Bałtyku była słuszna. Polenergia zdała test wiarygodności, który potwierdził jej profesjonalizm i potencjał. Połączenie sił i doświadczenia Polenergii oraz grupy Statoil gwarantuje realizację projektu, który otwiera nowy rozdział w historii polskiej energetyki odnawialnej. Przede wszystkim zapewni nowe moce wytwórcze, tak potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym w najbliższych latach stwierdził Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

– Statoil ma ambicję znaczącego zwiększenia swojej obecności na polu energetyki odnawialnej. Wchodzimy na rynek z potencjałem wzrostu za sprawą dwóch najbardziej zaawansowanych projektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ta transakcja umocni naszą obecność w regionie bałtyckim, stwarzając w dalszej perspektywie możliwość osiągnięcia efektu skali i synergii. W świetle drastycznego spadku kosztów morskiej energetyki wiatrowej liczymy na owocną współpracę z naszym nowym partnerem, polskim rządem oraz polskimi dostawcami – oświadczyła Irene Rummelhoff, wiceprezes wykonawcza oddziału New Energy Solutions w Statoil.

Polenergii doradzała w transakcji kancelaria Clifford Chance.

Kancelaria Dentons doradzała Statoil. Obsługę nadzorowali Paweł Grabowski, partner w zespole fuzji i przejęć oraz Arkadiusz Krasnodębski, lider zespołu energetyki i zasobów naturalnych Dentons w Europie. Zespołem kierował Arkadiusz Wierzbicki, counsel w praktyce fuzji i przejęć. Obsługę wykonywali Ryszard Manteuffel, Agata Sokołowska, Robert Semczuk z tegoż zespołu oraz Michał Motylewski, Zbigniew Stasiak, Wojciech Bogusławski, Jan Dubiński, Patrycja Talarek, Adrian Król z zespołu energetyki i zasobów naturalnych. Przy transakcji doradzali także partner Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Maciej Marek, Kamil Bułakowski z zespołu prawa konkurencji oraz Dawid Krakowiak z zespołu prawa ochrony środowiska.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl