Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w eurosporze o logo e-kantoru walutowego

288

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak reprezentowała firmę Cinkciarz.pl przed Sądem Unii Europejskiej w sprawie odwołania od decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmawiającej rejestracji unijnego znaku towarowego składającego się symboli „€” i „$” zawartych w dwóch stylizowanych okręgach.

W wyroku z 8 marca 2018 r. Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej EUIPO.

Firma Cinkciarz.pl, prowadząca internetowy kantor wymiany walut, w marcu 2015 r. dokonała w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego w postaci oznaczenia graficznego

dla towarów i usług między innymi z kategorii „programy komputerowe” oraz „operacje walutowe; wymiana pieniędzy; usługi kantorów, handel walutami online”.

EUIPO odmówił rejestracji, a Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie firmy.

Izba Odwoławcza stwierdziła, że zestawienie dwóch symboli „€” i „$”, stanowiących oznaczenie walut – euro i dolara amerykańskiego, będzie postrzegane jako informujące właściwy krąg odbiorców, że rozpatrywane towary i usługi to wymiana walut, programy komputerowe służące tej wymianie, doradztwo w tym zakresie lub publikacje zawierające informacje związane z tą wymianą. W konsekwencji symbole zawarte w znaku mają charakter opisowy. Izba Odwoławcza uznała też, że elementy graficzne w postaci kształtu kół są pozbawione zdolności odróżniającej, a w każdym razie nie są na tyle znaczące, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosą ze sobą symbole „€” i „$”. Podsumowując, Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgłoszony znak składa się w całości z elementów opisowych umieszczonych na pozbawionym charakteru odróżniającego tle i że wobec tego mają do niego zastosowanie bezwzględne podstawy odmowy rejestracji przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Firma wniosła do Sądu UE skargę, w której domagała się stwierdzenia nieważności decyzji. EUIPO domagał się oddalenia skargi.

Firma zarzuciła Izbie Odwoławczej, że nie zbadała ani też wystarczająco nie uzasadniła opisowego charakteru oznaczeń zawartych w zgłoszonym znaku w stosunku do każdego z towarów i każdej z usług nim oznaczanych.

Rozpatrując skargę Sąd UE zauważył, że zgłoszony znak odnosi się do ponad 80 towarów i usług należących do trzech różnych klas. Dotyczą one dziedzin tak różnych jak na przykład „oprogramowanie komputerowe”, „urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów”, „transakcje wymiany”, „agencje nieruchomości”, „agencje ściągania wierzytelności”, „tworzenie funduszy inwestycyjnych”, „emisja kart debetowych i kredytowych”, „ubezpieczenia”, „zarządzanie majątkiem nieruchomym” czy „publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe”. Tymczasem Izba Odwoławcza uznała, iż wszystkie towary i usługi, do których odnosi się znak, mają związek z wymianą walut.

Zdaniem sądu tak nie jest. Uzasadnienie decyzji odmownej nie było zatem odpowiednie dla ogółu rozpatrywanych towarów i usług. Izba Odwoławcza powinna była przedstawić dodatkowe uzasadnienie odnoszące się do takich, które nie charakteryzują się związkiem z wymianą walut, aby wyjaśnić zainteresowanym powody, dla których rejestracja zgłoszonego znaku jest niedopuszczalna. Ponadto w zaskarżonej decyzji nie wskazano dlaczego Izba Odwoławcza oceniła, że znak ten pozwoli odbiorcom natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis wszystkich tych towarów i usług.

Sąd orzekł, iż zaskarżona decyzja nie spełnia wymogów orzecznictwa, ponieważ nie pozwala mu na dokonanie kontroli jej zgodności z prawem i stwierdził jej nieważność.

W postępowaniu przed Sądem UE firmę Cinkciarz.pl reprezentowali prawnicy kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – partner radca prawny Ewa Skrzydło-Tefelska oraz senior counsel adwokat Karol Gajek, którzy przygotowali także skargę na decyzję Izby Odwoławczej.

EUIPO reprezentowała pełnomocnik Dominika Walicka.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl