Czy minister Ziobro uwzględni zabiegi adwokatury o więcej przymusu w sądach?

317

Naczelna Rada Adwokacka postuluje rozszerzenie tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego obowiązkowego zastępstwa stron postępowań sądowych przez profesjonalnych pełnomocników procesowych, czyli adwokatów i radców prawnych.

Od lat ten postulat wraca niczym bumerang. Tym razem przy okazji projektu obszernej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, przedstawionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod koniec 2017 r. NRA, według informacji zmieszczonej w serwisie internetowym www.adwokatura.pl, zależy na wprowadzeniu tą nowelizacją przymusu adwokacko-radcowskiego w „nowoprojektowanej procedurze gospodarczej oraz w postępowaniu przed sądami apelacyjnymi”. Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych ma powrócić do polskiego procesu cywilnego po kilku latach od jego zniesienia w 2012 r. Krytykowano je wówczas m.in. za formalizm i rygoryzm.

Inne postulaty NRA to:

  • wykluczenie z kręgu pełnomocników procesowych nieprawników i prawników „bez uprawnień”, a konkretnie „osób sprawujących zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osób pozostających w stałym stosunku zlecenia, współuczestników sporu oraz pracowników osób prawnych”
  • wydłużenie terminu do sporządzenia apelacji
  • likwidacja wymogu usprawiedliwiania przez adwokatów i radców nieobecności na rozprawie z powodu choroby zaświadczeniem od lekarza sądowego

Jak informuje serwis www.adwokatura.pl, w marcu 2018 r. o projekcie zmiany k.p.c. Przemysław Rosati z NRA rozmawiał z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem i Pawłem Mroczkowskim, naczelnikiem Wydziału ds. Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego MS. Przedstawił im stanowisko władz samorządu adwokatury. Z relacji jej internetowego serwisu wynika, iż wiceminister Piebiak „przyjął propozycje z życzliwością i zadeklarował, że przedstawi je ministrowi Zbigniewowi Ziobrze”. Jego zdaniem, z wyjątkiem usprawiedliwień od lekarzy sądowych, pozostałe „mogą zostać uwzględnione jako spójne z założeniami projektowanych zmian”.

Obecnie w polskim wymiarze sprawiedliwości przymus adwokacko-radcowski dotyczy generalnie wnoszenia nadzwyczajnych środków zaskarżenia do instancji kasacyjnej (przede wszystkim do Sądu Najwyższego). W postępowaniu cywilnym rozciąga się na całe postępowanie przed SN.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl