Hogan Lovells doradcą mBanku przy emisji obligacji BBI Development

285

Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBank S.A., pełniącemu rolę agenta emisji, dealera, agenta ds. płatności, depozytariusza, agenta kalkulacyjnego oraz agenta technicznego, przy ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 110 mln zł oraz emisji obligacji trzyletnich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 40,3 mln zł przez BBI Development S.A.

Oferta obligacji została przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Warunki emisji wyemitowanych obligacji przewidują wprowadzenie ich do obrotu w ASO Catalyst.

Piotr Zawiślak, Artur Bilski

Transakcję koordynował i nadzorował radca prawny Piotr Zawiślak, partner kierujący Departamentem Bankowości i Finansowania w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili Artur Bilski oraz Jakub Ciężkowski.

Materiał kancelarii Hogan Lovells