Kochański Zięba i Partnerzy przejęła prawnika bankowego z kancelarii Noerr

963

Sławomir Morawski jest od marca 2018 r. prawnikiem kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy – poinformowała ta firma prawnicza. Zajmuje stanowisko counsela w praktyce sektora usług finansowych. Przeszedł z kancelarii Noerr Biedecki, w której jako senior associate kierował praktyką bankowości i finansów.

Sławomir Morawski specjalizuje się w prawie bankowym i regulacjach działalności instytucji finansowych oraz w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zajmuje się obsługą prawną transakcji finansowania i refinansowania, w tym nieruchomości komercyjnych, oraz faktoringu i sekurytyzacji. Reprezentuje kredytodawców w postępowaniach upadłościowych.

Pracował głównie dla banków i innych instytucji finansowych. Doradzał przy powiernictwie zabezpieczeń, w sprawach relacji między współkredytodawcami oraz wierzytelności podporządkowanych. Ma doświadczenie w zakresie dochodzenia w postępowaniach upadłościowych wierzytelności z umów kredytowych opartych na wzorcach Loan Market Association, w tym w sporach sądowych z syndykami, m.in. dotyczących długu równoległego (parallel debt), gwarancji spółki córki (upstream guarantee) i alokacji wpłat na koszty i odsetki.

Wcześniej przez 7,5 roku pracował w niemieckiej kancelarii Noerr, w której prowadził praktykę bankowości i finansów. Przedtem przez ponad rok był prawnikiem w kancelarii Hilla w Warszawie, przez prawie dwa lata w kancelarii Thalmaier Adam & Sozien we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). Przez dwa lata był także pracownikiem (research assistant) Instytutu Prawa i Postępowania Karnego Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu.

Jest radcą prawnym, magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2002) oraz magistrem prawa (2005) i doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu (2009).

Zdaniem Szymona Gałkowskiego, partnera i szefa praktyki sektora usług finansowych w Kochański Zięba i Partnerzy, w sytuacji rosnącej liczby obsługiwanych niemieckich instytucji finansowych Sławomir Morawski specjalizujący się w prawie niemieckim będzie dla kancelarii „wielkim atutem”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl