Greenberg Traurig czterokrotnym liderem w Chambers Europe 2018

199

Zgodnie z najnowszym rankingiem Chambers Europe 2018, opublikowanym przez Chambers and Partners, Greenberg Traurig jest jedną z najlepszych w Polsce kancelarii prawnych w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych (capital markets equity), fuzji i przejęć, private equity i nieruchomości. W tych kategoriach Chambers Europe 2018 przyznał Greenberg Traurig tzw. kategorię Band 1, czyli najwyższą z możliwych.

Dodatkowo, kancelaria została sklasyfikowana jako Band 2 w odniesieniu do prawa podatkowego. W zakresie bankowości i finansów, prawa konkurencji, postępowań sądowych i arbitrażowych, prawa pracy, a także restrukturyzacji Chambers Europe 2018 przyznało Greenberg Traurig kategorię Band 3. W zakresie transakcji dłużnych na rynkach kapitałowych kancelaria Greenberg Traurig otrzymała Band 4.

Partner zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig Jarosław Grzesiak otrzymał kategorię Band 1 w zakresie fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych (equity), otrzymał on również kategorię Band 2 w zakresie private equity.

W zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz private equity senior partner Lejb Fogelman otrzymał najwyższą pozycję w rankingu „Senior Statesman”.

Partner Andrzej Wysokiński został nagrodzony kategorią Band 2 odnośnie restrukturyzacji, a także Band 3 w zakresie bankowości i finansów oraz sporów sądowych i arbitrażowych. W sporach sądowych i arbitrażowych partner Paweł Pietkiewicz nagrodzony został kategorią Band 1. Chambers and Partners przyznał mu również Band 2 w kategorii najbardziej cenionych arbitrów.

Partnerowi Łukaszowi Pawlakowi przyznano Band 3 w doradztwie przy kwestiach regulacyjnych w zakresie bankowości i finansów.

Partner Ireneusz Matusielański został oceniony jako Band 2 w zakresie rynków kapitałowych (equity). W tej samej kategorii partner Rafał Sieński otrzymał Band 3, a partner Paweł Piotrowski Band 4.

Partner Robert Gago otrzymał Band 2 w zakresie prawa konkurencji, a partner lokalny Anna Hałas-Krawczyk zakwalifikowana została jako Band 3 w prawie pracy.

Członkowie zespołu nieruchomości otrzymali szereg wyróżnień w zakresie prawa nieruchomości. Partner Jolanta Nowakowska-Zimoch oraz partner Agnieszka Stankiewicz otrzymały Band 1. Partner Radomił Charzyński oceniony został jako Band 3, a partner lokalny Justyna Szwech otrzymała Band 4. Partner Agata Jurek-Zbrojska zakwalifikowana została do rankingu jako Up and Coming.

Partner lokalny Tomasz Kacymirow otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Eminent Practitioner” w zakresie prawa podatkowego. W tej samej kategorii partner Marek Kozaczuk otrzymał Band 2.

Partner Michał Fereniec oceniony został jako Band 3 w kategorii TMT.

Chambers and Partners ocenia kancelarie prawne oraz prawników w ponad 190 krajach i jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie.

Materiał kancelarii Greenberg Traurig