CMS wzmocniła swoją infrastrukturę silną figurą z Clifford Chance

808

Marcin Bejm jest od 5 marca 2018 r. nowym prawnikiem i partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Przeniósł się z kancelarii Clifford Chance, w której zajmował stanowisko counsela.

W warszawskim biurze CMS kieruje zespołem do spraw projektów infrastrukturalnych, który wchodzi w skład praktyki energetyki i projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS liczącej 25 prawników.   

Marcin Bejm ma siedemnaście lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej infrastrukturalnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym projektów realizowanych w formułach project finance i partnerstwa publiczno-prywatnego. Zajmuje się także doradztwem w dziedzinie  prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

W ostatnich latach doradzał m.in. przy takich inwestycjach w formule PPP jak spalarnie odpadów w Gdańsku i Poznaniu,  elektrociepłownia w Olsztynie, drogi w województwie dolnośląskim, rewitalizacja w Gdańsku, parking miejski we Wrocławiu (model koncesyjny). Pracował także przy inwestycjach realizowanych w formule project finance takich jak platforma do wydobywania ropy z szelfu na Morzu Bałtyckim, rozbudowa terminala kontenerowego w porcie morskim w Gdańsku (DCT), rozbudowa rafinerii Lotosu w Gdańsku.

Doradzał przy negocjowaniu i sporządzaniu umów projektowych takich jak np. umowy PPP, umowy koncesji, umowy EPC (projekt, zamówienie i budowa) i EPCM (projekt, zamówienie,  budowa i zarządzanie), umowy O&M (eksploatacja i zarządzanie), umowy off-take (na odbiór), umowy toolingu (udostępnienie wykonawcy składników majątkowych zleceniodawcy w celu wykonania uzgodnionych usług na rzecz zlecającego).

Pracował dla inwestorów branżowych, funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, spółek samorządowych, operatorów infrastruktury publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Jest prawnikiem rankingowym wymienianym w czołówce takich zestawień jak The Legal 500 czy Chambers Europe.

Jest współzałożycielem Centrum Partnerstwa PublicznoPrywatnego, członkiem Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Wcześniej  przez ponad 10 lat pracował w kancelarii Clifford Chance, w tym w latach 20122013 w jej niemieckim biurze. Przedtem przez ponad siedem lat był prawnikiem Norton Rose, a przez prawie trzy lata – Baker & McKenzie.

Jest adwokatem od 2005 r., absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999).

W związku z przyjęciem Marcina Bejma partner Tomasz Minkiewicz, kierujący w kancelarii zespołem energetyki i projektów infrastrukturalnych stwierdził, iż rozwój praktyki infrastrukturalnej jest elementem „konsekwentnie realizowanej strategii umacniania pozycji CMS na polskim rynku”. – Duże oczekiwania związane z Polską i Europą Środkowo-Wschodnią w zakresie projektów drogowych, kolejowych, lotniczych czy energetycznych oraz planowane nakłady finansowe na infrastrukturę w najbliższych latach, dają nadzieję na szereg znaczących inwestycji – ocenił.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl