Cztery awanse partnerskie w kancelarii Greenberg Traurig

868

Robert Gago i Aleksander Janiszewski zostali w 2018 r. międzynarodowymi partnerami globalnej kancelarii Greenberg Traurig, a Anna Hałas-Krawczyk i Dominik Rafałko awansowali na lokalnych partnerów jej biura warszawskiego – poinformowała ta firma prawnicza.

Robert Gago (shareholder) awansował ze stanowiska partnera lokalnego. W kancelarii kieruje praktyką prawa konkurencji. Specjalizuje się w dziedzinie polskiego i europejskiego prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Reprezentuje strony w krajowych i unijnych postępowaniach administracyjnych i sądowych, dotyczących m.in. kontroli koncentracji, naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, zmów cenowych. Doradza przedsiębiorstwom w razie inspekcji i śledztw antymonopolowych i w poddaniu się procedurom leniency. Zajmuje się także zagadnieniami pomocy publicznej.

W Greenberg Traurig pracuje od lipca 2017 r., kiedy z dwójką prawników przeszedł z kancelarii Hogan Lovells, w której przez prawie 17 lat kierował stworzoną przez siebie praktyką prawa konkurencji. Przedtem pracował przez prawie dwa lata w CMS Cameron McKenna, a przez ponad dwa lata we francuskiej kancelarii Jeantet Associes.

Jest prawnikiem rankingowym wymienianym w takich zestawieniach jak The Legal 500, Chambers Europe, Global Competition Review.

Jest radcą prawnym od 2001 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1995).

Aleksander Janiszewski (shareholder) specjalizuje się w dziedzinie prawa bankowego i finansowego oraz w obsłudze dłużnych rynków kapitałowych. Doradza bankom i przedsiębiorstwom w sprawach kredytów konsorcjalnych, finansowania przejęć, finansowania lewarowanego, restrukturyzacji finansowej, gwarancji bankowych oraz akredytyw. Obsługiwał emisje obligacji, w tym high yield.

W Greenberg Traurig pracuje od czerwca 2014 r. Wcześniej pracował w międzynarodowych firmach prawniczych – przez ponad dwa lata w amerykańskiej kancelarii Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison (biuro w Londynie), a przez prawie 3,5 roku w Simpson Thacher & Bartlett w Nowym Jorku.

Jest prawnikiem rankingowym wymienianym w takich zestawieniach jak The Legal 500, IFLR1000.

Jest polskim i angielskim (solicitor) radcą prawnym oraz amerykańskim adwokatem (attorney). Jest absolwentem studiów prawniczych Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (2003) oraz szkoły prawa (Law SchoolLL.M) Uniwersytetu Pensylwanii (2006), w której zdobył także tytuł doktora praw (2008).

Anna Hałas-Krawczyk awansowała ze stanowiska of counsel. W kancelarii kieruje praktyką prawa pracy. Specjalizuje się w dziedzinie prawa pracy i doradztwie w dziedzinie kontraktów menadżerskich i programów motywacyjnych dla wyższej kadry zarządzającej i pracowników w przedsiębiorstwach. Obsługuje restrukturyzacje zatrudnienia, masowe zwolnienia pracownicze.

W Greenberg Traurig pracuje od października 2016 r. Wcześniej przez 16 lat pracowała w warszawskim biurze Clifford Chance.

Jest prawnikiem rankingowym wymienianym w takich zestawieniach jak Chambers Global i  Chambers Europe.

Jest radcą prawnym od 2004 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2000).

Dominik Rafałko awansował ze stanowiska senior associate. Specjalizuje się w dziedzinach prawa nieruchomości, prawa handlowego i cywilnego. Obsługuje transakcje na rynku nieruchomości oraz przedsięwzięcia infrastrukturalne. Doradza przy prawnych aspektach ochrony środowiska, przy realizacji projektów partnerstwa publicznoprywatnego.

W Greenberg Traurig pracuje pięć lat, a wcześniej przez dwa lata pracował w jej poprzedniczce  Dewey & LeBoeuf. Przedtem przez cztery lata był prawnikiem kancelarii Salans.

Jest radcą prawnym od 2013 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2008).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl