Sołtysiński Kawecki & Szlęzak ze zgodą na utworzenie banku hipotecznego

494

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak reprezentowała ING Bank Śląski w postępowaniu w sprawie uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku hipotecznego.

KNF wydała 16 stycznia 2018 r. zezwolenie na utworzenie ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z kapitałem zakładowym w wysokości 120 mln zł oraz zatwierdziła jego statut i skład zarządu. Wniosek do komisji ING Bank Śląski złożył pod koniec kwietnia 2017 r.

– Powstanie ING Banku Hipotecznego jest kolejnym krokiem w budowaniu mocnej pozycji w obszarze kredytów hipotecznych. Nowo tworzony bank pozwoli Grupie ING Banku Śląskiego na dywersyfikację struktury finansowania aktywów poprzez możliwość emisji listów zastawnych – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego.

Obecnie działalność w zakresie finansowania zakupu nieruchomości prowadzi ING Bank Śląski. Na koniec trzeciego kwartału 2017 r. wartość jego portfela kredytów hipotecznych wynosiła ponad 26 mld zł.

Banki hipoteczne specjalizują się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Emitują listy zastawne, w celu finansowania udzielanych kredytów zabezpieczonych hipoteką. Emisja listów zastawnych daje możliwość pozyskania od inwestorównabywców listów długoterminowego finansowania przeznaczonego na kredytowanie rynku nieruchomości.

Listy zastawne to uregulowane ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych dłużne papiery wartościowe, których emitent zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenie takie polega na wypłacie odsetek i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji.

ING Bank Śląski to, według Wikipedii, uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Katowicach świadczący usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji, piąty w Polsce pod względem wartości aktywów, a ósmy pod względem liczby placówek (ok. 400). Ma ok. 4 mln klientów detalicznych i ok. 44  tys. korporacyjnych.

Powstał w 1988 r. jako Bank Śląski w wyniku wyodrębnienia z NBP. W 1991 r. został przekształcony z banku państwowego w spółkę akcyjną. Od 1996 r. większościowym udziałowcem (75 proc.) jest holenderska ING Groep.

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradza ING Bankowi Śląskiemu w kwestiach regulacyjnych i podatkowych związanych z utworzeniem i rozpoczęciem działalności banku hipotecznego, a także reprezentowała go w postępowaniu przed KNF.

Zespołem prawników kieruje Marcin Olechowski, partner odpowiedzialny za praktykę prawa bankowego i instytucji finansowych, a są w nim of counsel Sławomir Stawczyk, senior counsel Wojciech Iwański, associate Mateusz Blocher. W sprawach podatkowych doradzają Jarosław Bieroński, starszy partner kierujący praktyką prawa podatkowego i senior associate Bartłomiej Biały.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl