Dwie kancelarie w przekształceniu górniczego kolosa w spółkę akcyjną

362
(www.pgg.pl)

Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała przy przekształceniu Polskiej Grupy Górniczej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Kancelaria Weil, Gotshal & Manges poinformowała natomiast, iż doradzała przy tym przekształceniu większości udziałowców PGG.

Sąd Rejonowy w Katowicach 29 grudnia 2017 r. wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenie Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w Polską Grupę Górniczą S.A. Do spółki akcyjnej przystąpili wszyscy dotychczasowi wspólnicy i przyjęli treść statutu.

PGG powstała w 2016 r. jako spółka celowa do przejęcia majątku i zobowiązań upadającej Kompanii Węglowej. W kwietniu 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży PGG przedsiębiorstwa Katowicki Holding Węglowy. Była to druga odsłona reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce. PGG została dokapitalizowana kwotą miliarda złotych przez inwestorów – państwowe spółki energetyczne: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika i Enea oraz Towarzystwo Finansowe Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN.

Przekształcenie było zakładane już wówczas, po przejęciu przez PGG kopalń KHW. Na początku grudnia 2017 r. został złożony wniosek o wpisanie spółki akcyjnej do rejestru sądowego. Kilka dni wcześniej udziałowcy firmy podjęli uchwałę o jej przekształceniu. Utworzenie spółki akcyjnej otwiera możliwość wprowadzenia w przyszłości po zakończeniu restrukturyzacji górnictwa PGG na giełdę.

PGG, z roczną produkcją 32 mln ton węgla kamiennego, jest największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie i największym jego producentem w Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 43 tys. osób w 15 kopalniach.

Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy z Katowic poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż była doradcą PGG w procesie przekształcenia, a zespół jej  prawników uczestniczył we wszystkich etapach tego procesu – od opracowania dokumentów na potrzeby przekształcenia przez uzgodnienie treści statutu po przeprowadzenie postępowania rejestrowego.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała udziałowcom PGG – firmom PGE GiEK, PGNiG Termika, Energa Kogeneracja, Enea i funduszowi FIPP.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl