Zmiana lidera litygacji w Wierzbowski Eversheds Sutherland

788

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Stanisław Żemojtel nie kieruje już praktyką rozwiązywania sporów w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. W styczniu 2018  r. zastąpił go Maciej Jóźwiak.

Natomiast Stanisław Żemojtel, który prowadził zespół procesowy od lipca 2017 r., kiedy przejął ster od Henryka Romańczuka szykującego się do przejścia na emeryturę, „zakończył współpracę z kancelarią”, jak podała firma na swojej stronie internetowej. Pracował w niej prawie 12 lat.

(www.linkedin.com)

Maciej Jóźwiak jest prawnikiem procesowym. Specjalizuje się w doradztwie i reprezentowaniu stron gospodarczych postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Występował m.in. w sprawach o zwrot tzw. opłat półkowych, w sporach dotyczących opcji walutowych. Doradza w kwestiach regulacji antykorupcyjnych, zajmuje się compliance. Pracował dla klientów korporacyjnych z sektorów artykułów konsumpcyjnych, bankowości, energetyki i budownictwa. Jest arbitrem przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan.

W kancelarii najpierw Wierzbowski Eversheds, a potem Wierzbowski Eversheds Sutherland, pracuje w sumie około dziewięciu lat, z przerwą na pracę w Modzelewska & Paśnik, do której odszedł jesienią 2013 r. wraz z grupą prawników, którzy pod wodzą Małgorzaty Modzelewskiej de Raad i Piotra Paśnika, sformowali nową kancelarię specjalizującą się w dziedzinie prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji. Po półtora roku Maciej Jóźwiak powrócił do poprzedniej firmy, na zajmowane przedtem w niej stanowisko senior associate. Wcześniej przez prawie cztery lata był prawnikiem w kancelarii Robert Marciniak i Marta Szymanek, w której odbywał aplikację.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2005).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl