Tomasz Masiarz partnerem zarządzającym kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy

562

Zmiana nazwy kancelarii DFJ i objęcie przez Tomasza Masiarza funkcji partnera zarządzającego

Pragniemy poinformować, że z dniem 9 stycznia 2018 r. zmianie uległa nazwa kancelarii DFJ. Kancelaria zmieniła nazwę na Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Sp.k.

Zmiana nazwy jest konsekwencją objęcia przez Tomasza Masiarza funkcji jednego z trzech partnerów zarządzających kancelarii, w miejsce Wojciecha Fabryckiego. Tomasz Masiarz od 17 lat specjalizuje się w problematyce rynków instrumentów finansowych, ofert publicznych, prawa funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami.

Objęcie przez Tomasza Masiarza funkcji partnera zarządzającego realizuje strategię wzmocnienia praktyki transakcyjnej w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz spółek publicznych. Powyższa zmiana zapewni wsparcie silnego, dziewięcioosobowego Zespołu Fuzji i Przejęć kancelarii, który realizował najliczniejsze i najbardziej spektakularne projekty z zakresu M&A obsługiwane przez kancelarię, pod kierownictwem Jarosława Dubińskiego, Kazimierza Jeleńskiego i Pawła Kapicy.

Kancelaria Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy należy do wiodących polskich firm prawniczych wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym. Zatrudniamy ponad 30 prawników, a nasi partnerzy są uznanymi specjalistami w swoich dziedzinach. Jarosław Dubiński wraz z Kazimierzem Jeleńskim kierują praktyką transakcyjną i restrukturyzacyjną kancelarii, Tomasz Masiarz kieruje praktyką rynków kapitałowych i papierów wartościowych, Paweł Kapica jest współodpowiedzialny za fuzje i przejęcia oraz fundusze private equity/venture capital, Tomasz Chełstowski – kieruje praktyką w zakresie sporów sądowych, a Grzegorz Bocian odpowiedzialny jest za projekty związane z finansowaniem dłużnym oraz prawo korporacyjne. Dzięki transakcjom zrealizowanym w ramach praktyki kierowanej przez Jarosława Dubińskiego i Kazimierza Jeleńskiego, kancelaria zajmuje od kilku lat czołowe miejsce w Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w obszarze transakcji kapitałowych i projektów restrukturyzacyjnych oraz jest wyróżniana w prestiżowych międzynarodowych rankingach Chambers Global i Chambers Europe w kategoriach „Restrukturyzacja i Upadłość” oraz „Bankowość i Finanse”.

Tomasz Masiarz posiada ponad 17letnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz uczestników polskiego rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych. Tomasz Masiarz specjalizuje się w problematyce rynków instrumentów finansowych, ofert publicznych, prawa funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami. Poza świadczeniem doradztwa dla klientów w zakresie prowadzonej przez nich działalności, reprezentował ich w licznych postępowaniach przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym, wraz z zespołem kancelarii, doprowadził do utworzenia kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkuset funduszy inwestycyjnych. Prowadzi wykłady na Podyplomowych Studiach Prawa Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest on często zapraszany do udziału w specjalistycznych konferencjach jako ekspert prawa rynku kapitałowego oraz jest autorem szeregu publikacji dotyczących polskiego rynku kapitałowego.

Materiał kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy