Kancelaria Prawna Skarbiec rozbudowuje zespół do spraw podatkowych

284

Kancelaria Prawna Skarbiec rozbudowuje Zespół ds. Podatkowych. Jest to reakcja na potrzebę wsparcia operacyjnego obecnych i potencjalnych klientów kancelarii, spowodowana dynamiką zmian w prawie oraz rosnącą niepewnością interpretacji przepisów podatkowych.

Nasza decyzja ma znaczenie strategiczne zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. Tylko w ubiegłym roku fiskus wstrzymał przedsiębiorcom zwroty VAT o wartości 600 mln zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku weszło w życie ponad 34 tys. stron aktów prawnych. Zmiany dotyczą m.in. ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym czy kodeksu karnego skarbowego. Powstaje tzw. konstytucja biznesu, a w Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawach PIT i CIT, których planowany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2018 r.  – mówi radca prawny Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Zespół ds. Podatkowych Kancelarii Prawnej Skarbiec będzie doradzał klientom w następujących obszarach: doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych PIT, CIT, VAT; reprezentacja przy zwrotach VAT; reprezentacja w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi; sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych; audyty podatkowe; polityka bezpieczeństwa transakcji w kontekście karuzeli podatkowych; doradztwo i reprezentacja w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego; prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych; doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców (np. funduszy unijnych); inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

W zespole zatrudnionych jest obecnie pięciu prawników i doradców podatkowych o specjalnościach z zakresu kontroli podatkowych i bieżącego doradztwa podatkowego. W najbliższych miesiącach planowany jest wzrost zatrudnienia.

Obowiązki kierownika Zespołu ds. Podatkowych pełni obecnie radca prawny Małgorzata Sawa – kierownik Departamentu Prawa Polskiego.

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

 Materiał Kancelarii Prawnej Skarbiec