Awanse czterech prawniczek w WKB Wierciński Kwieciński Baehr

1781
Od lewej: Anna Wojciechowska, Anna Flaga-Martynek, Wioleta Polak, Anna Wyrzykowska

Anna FlagaMartynek, Anna Wojciechowska i Anna Wyrzykowska są od 1 stycznia 2018 r. partnerami kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Awansowały ze stanowisk doradcy. Wioleta Polak awansowała natomiast ze stanowiska senior associate na stanowisko doradcy (counsel).

Anna Flaga-Martynek współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych. Doradza przy przedsięwzięciach  infrastrukturalnych w przemyśle, energetyce, drogownictwie, lotnictwie, gospodarce odpadami i wodnokanalizacyjnej. Reprezentuje strony sporów sądowych powstałych w związku z tymi inwestycjami.

W kancelarii WKB pracuje 13 lat. Jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Wojciechowska kieruje praktyką prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem German Desk. Doradza w sprawach z zakresu prawa spółek, obsługuje transakcje fuzji i przejęć, m.in. nabywania udziałów i akcji w spółkach, restrukturyzacje spółek. Doradza firmom z krajów niemieckojęzycznych, a także z branży wydawniczej i mediów.

W kancelarii WKB pracuje od 4,5 roku. Wcześniej przez ponad 13 lat była prawniczką w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000) oraz polskoniemieckich studiów na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą  (2000, Master of German and Polish Law LL.M.).

Anna Wyrzykowska zarządza praktyką nieruchomości i procesu inwestycyjnego, współkieruje także zespołem French Desk.

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, regulacjach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawie budowlanym. Doradzała przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, lokalizacji inwestycji, umowach  z projektantami i wykonawcami inwestycji budowlanych, komercjalizacji powierzchni biurowej, magazynowej i handlowej. Doradza również w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych i administracyjnych z tego zakresu.

W kancelarii WKB pracuje od prawie sześciu lat. Wcześniej przez prawie osiem lat była prawniczką kancelarii Pociej, Dubois i Wspólnicy.

Jest adwokatem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003).

Wioleta Polak kieruje zespołem prawa pracy, współpracuje z zespołem prawa zamówień publicznych.

Zajmowała się sprawami dotyczącymi indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zasad wynagradzania. Obsługiwała restrukturyzacje zakładów pracy oraz zwolnienia grupowe pracowników.

Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamawiających, reprezentuje strony w Krajowej Izbie Odwoławczej i przed sądami powszechnymi.

W kancelarii WKB pracuje od ponad dwóch lat. Wcześniej przez prawie trzy lata była prawniczką kancelarii Dentons, a przez dwa lata kancelarii PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska.

Jest radcą prawnym od 2014 r. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie (2010).

– Awanse są najlepszym dowodem na rozwój kancelarii, co zawsze jest powodem do satysfakcji. W tym roku szczególnie cieszy nas fakt, że promocje dotyczą prawniczek – cenionych ekspertek i liderek wyznaczających kierunki rozwoju swoich praktyk – skomentował Jerzy Baehr, partner zarządzający.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl