Urząd Patentowy oddalił wniosek o unieważnienie znaku ANACARD PRO

867

Hasco-Lek  mogło zarejestrować znak towarowy ANACARD PRO. Znak towarowy ACARD wygaszony w Urzędzie Patentowym

Grupa Hasco miała prawo zarejestrować znak towarowy ANACARD PRO – potwierdził Urząd Patentowy, który oddalił wniosek o unieważnienie tego znaku wniesiony przez spółkę z Grupy Polpharma. Dodatkowo Urząd Patentowy stwierdził, że prawo do znaku ACARD wygasło z dniem 29 czerwca 2001 r.

Właściciel znaku ACARD należący do Grupy Polpharma złożył w Urzędzie Patentowym wniosek o unieważnienie znaku towarowego ANACARD PRO, który należy do spółki z Grupy Hasco. W uzasadnieniu twierdził, że znak ANACARD PRO może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, a także narusza renomę znaku ACARD.

W odpowiedzi właściciel ANACARD PRO uzasadniał, że znaki wykazują liczne różnice, a element „CARD” jest opisowy i wskazuje na przeznaczenie produktu, dlatego powinien być dostępny dla wszystkich uczestników obrotu. Dodatkowo, właściciel znaku ANACARD PRO złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku ACARD argumentując m.in., że w obrocie używany jest inny znak.

Finalnie Urząd Patentowy wydał dwie decyzje korzystne dla Grupy Hasco: oddalił wniosek o unieważnienie znaku towarowego ANACARD PRO, wskazując że znaki ACARD oraz ANACARD PRO nie są na tyle podobne, by wprowadzać w błąd (Sp. 211/2016). Zgodził się także z wnioskiem Grupy Hasco i wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie praw do znaku towarowego ACARD z dniem 29 czerwca 2001 r. (Sp. 304/2016). Obie decyzje wydane przez Urząd Patentowy mogą zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

– Klienci trafiają do nas ze skomplikowanymi sporami dotyczącymi znaków towarowych i cieszy nas, gdy opracowana przez nasz zespół strategia przynosi rezultaty – mówi pełnomocnik Hasco, Karolina Marciniszyn, partner, szef Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

Znak ACARD R.089305 to znak towarowy należący do spółki Swiss Pharma International AG z siedzibą w Szwajcarii, która należy do Grupy Polpharma. Produkt Acard zawiera kwas acetylosalicylowy i jest stosowany przy schorzeniach kardiologicznych. Znak towarowy ACARD został zarejestrowany przez Urząd Patentowy dla produktów farmaceutycznych w 1996 r.

Podmioty z Grupy Hasco z Wrocławia działają głownie w sektorze farmaceutycznym i medycznym, a PPF HascoLek S.A., jako polski producent leków i suplementów diety, również oferuje produkty zawierające kwas acetylosalicylowy o przeznaczeniu kardiologicznym. Spółka z Grupy Hasco jest też właścicielem znaku towarowego ANACARD PRO, który został zarejestrowany przez Urząd Patentowy w 2014 r.

Niekorzystna dla Grupy Polpharma decyzja o wygaśnięciu praw do znaku towarowego ACARD może mieć wpływ na postępowania w sprawie naruszenia praw do znaku ACARD, które toczą się przed sądami cywilnymi. Już teraz Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt. X GC 228/16 oddalił powództwo Swiss Pharma International AG wobec spółki z Grupy Hasco (wyrok z 28 listopada 2017 r.).

– Jesteśmy zadowoleni z ostatniego orzeczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ponieważ potwierdza nasze racje w sporze z Grupą Polpharma. To kolejny w ostatnich tygodniach wyrok potwierdzający bezzasadność zarzutów formułowanych wobec naszego produktu – oświadczył Rafał Bernasiński, rzecznik prasowy Hasco TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Podobne rozstrzygnięcia dotyczące ACARD zapadły także niedawno w Sądzie Okręgowym w Katowicach 8 listopada 2017 r., (sygn. akt XIII GC 115/17/AM) oraz w Sądzie Okręgowym w Łodzi 27 listopada 2017 r. (sygn. akt X GC 517/16). Wyroki są nieprawomocne.

Materiał kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy