Hogan Lovells w sekurytyzacji bankowych kredytów konsumenckich

206

Hogan Lovells doradzał przy sekurytyzacji kredytów konsumenckich Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o wartości 2,3 mld zł.

Kancelaria Hogan Lovells doradzała londyńskim oddziałom BNP Paribas SA oraz UniCredit Bank AG, pełniącym rolę aranżerów i wiodących menedżerów, przy transakcji sekurytyzacji wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości 2,3 mld zł, należących do Banku BGŻ BNP Paribas S.A., będącego częścią czołowej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Jest to kolejna znacząca transakcja sekurytyzacji wierzytelności przeprowadzona na polskim rynku, przy której doradzała kancelaria Hogan Lovells, specjalizująca się, między innymi, w doradztwie prawno-podatkowym w zakresie sekurytyzacji.

Środki o łącznej wartości 2,3 mld zł, zebrane w celu nabycia puli wierzytelności przez spółkę celową, BGZ Polska ABS1 Designated Activity Company, zostały uzyskane poprzez emisję zabezpieczonych nabytymi wierzytelnościami obligacji oraz pożyczkę podporządkowaną udzieloną spółce przez inwestorów, stanowiącą dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu emisji obligacji, co w efekcie umożliwiło nabycie od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł.

Transakcja posiada dwuletnią strukturę rewolwingową, co oznacza, że spłacona część portfela poddanego sekurytyzacji może być zasilana na bieżąco nowo nabywanymi wierzytelnościami z tytułu kolejnych kredytów konsumenckich.

Transakcję koordynowali i nadzorowali Piotr Zawiślak (partner, warszawskie biuro Hogan Lovells) oraz Julian Craughan (partner, londyńskie biuro Hogan Lovells). W skład zespołu transakcyjnego wchodzili – z warszawskiego biura Hogan Lovells: Artur Bilski (prawnik) oraz Jakub Matusielański (prawnik), zaś z londyńskiego biura Hogan Lovells: Fadzai Mandaza (senior associate) oraz Jonathan Morris (associate).

Od lewej: Piotr Zawiślak, Andrzej Dębiec, Julian Craughan, Andrew Carey
Od lewej: Zbigniew Marczyk, Megan James, Artur Bilski, Jakub Matusielański

Andrzej Dębiec (partner), kierujący praktyką prawa podatkowego w warszawskim biurze Hogan Lovells oraz Zbigniew Marczyk (counsel) doradzali w zakresie polskiego prawa podatkowego.

Odrębne doradztwo w zakresie prawa angielskiego na rzecz BNP Paribas Trust Corporation Limited, działającego m. in. jako Agent Obligacji (ang. Note Trustee) i Agent Zabezpieczeń (ang. Security Trustee), świadczyli Andrew Carey (partner), wspierany przez Megan James (associate) z londyńskiego biura Hogan Lovells.

Materiał kancelarii Hogan Lovells