Hogan Lovells w sekurytyzacji wierzytelności leasingowych

385

Hogan Lovells doradzał przy sekurytyzacji aktywów leasingowych EFL S.A. o wartości 2,2 mld zł – jednej z największych tego rodzaju transakcji w Polsce.

Kancelaria Hogan Lovells doradzała Crédit Agricole Corporate & Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP, pełniącym rolę aranżerów i wiodących menedżerów, przy sekurytyzacji wierzytelności leasingowych o wartości 2,2 mld zł, należących do Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. Transakcja posiada trzyletnią strukturę rewolwingową, co oznacza, że spłacona część portfela poddanego sekurytyzacji może być zasilana na bieżąco wierzytelnościami leasingowymi. Pod względem wartości sekurytyzowanych aktywów jest to jedna z największych w Polsce publicznych transakcji sekurytyzacyjnych.

Jest to kolejna z transakcji tego typu, przy których doradzała kancelaria Hogan Lovells, specjalizująca się, między innymi, w doradztwie prawnopodatkowym w zakresie sekurytyzacji.

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa EFL Lease ABS 20171 Designated Activity Company wyemitowała pod prawem angielskim obligacje zabezpieczone o łącznej kwocie nominalnej 1,8 mld zł w oparciu o nabyte od Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. wierzytelności leasingowe o łącznej wartości 2,2 mld zł. Obligacje zostały objęte przez krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe, w tym Europejski Banki Inwestycyjny (EBI). Gwarancję dla obligacji nabytych przez prywatnych inwestorów zapewnił Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF). Emisji zostały nadane następujące ratingi: Fitch „A+ sf” oraz Scope Ratings „AAASF”.

Transakcję koordynowali i nadzorowali Piotr Zawiślak (partner, warszawskie biuro Hogan Lovells) oraz Julian Craughan (partner, londyńskie biuro Hogan Lovells). W skład zespołu transakcyjnego wchodzili – z warszawskiego biura Hogan Lovells: Artur Bilski (prawnik) oraz Jakub Matusielański (prawnik), zaś z londyńskiego biura Hogan Lovells: Fadzai Mandaza (senior associate) oraz Victoria Hewitson (associate).

Od lewej: Piotr Zawiślak, Andrzej Dębiec, Julian Craughan, Andrew Carey
Od lewej: Zbigniew Marczyk, Megan James, Artur Bilski, Jakub Matusielański

Andrzej Dębiec (partner), kierujący praktyką prawa podatkowego w warszawskim biurze Hogan Lovells oraz Zbigniew Marczyk (counsel) doradzali w zakresie polskiego prawa podatkowego.

Odrębne doradztwo w zakresie prawa angielskiego na rzecz Citicorp Trustee Company Limited, działającego m. in. jako Agent Obligacji (ang. Note Trustee) i Agent Zabezpieczeń (ang. Security Trustee), świadczyli Andrew Carey (partner), wspierany przez Megan James (associate) z londyńskiego biura Hogan Lovells.

Materiał kancelarii Hogan Lovells