CMS w inwestycji w finansowanie maszyn górniczych

322
(www.famur.com)

Kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju przy podpisaniu umowy joint venture z firmą Famur dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę Mining Equipment Finance.

Firma Famur i Polski Fundusz Rozwoju podpisały 30 listopada 2017 r. umowę o wspólnej inwestycji w spółkę Mining Equipment Finance z grupy Famur. Spółka ma finansować inwestycje strategiczne dla modernizacji sektora górniczego i energetycznego  realizowane przez krajowe spółki wydobywcze. Konkretnie – wspierać finansowo sektor górniczy w dostępie,  m.in. na podstawie leasingu, do maszyn produkowanych przez Famur. Strony umowy będą partycypować w finansowaniu spółki MEF według ustalonego schematu w latach 201719. Każdy z udziałowców ma zasilić ją kwotą 150 mln zł, co da razem 300 mln zł przeznaczonych na unowocześnienie górnictwa.

Pod koniec grudnia 2017 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dał zgodę na utworzenie przez Famur oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych należący do PFR wspólnego przedsiębiorcy – spółki Mining Equipment Finance.

Polski Fundusz Rozwoju to, według Wikipedii, państwowa spółka oferująca finansowe wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwój społecznego i wzrostu gospodarczego kraju. Utworzono go w 2016 r. jako element realizacji rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Firma Famur założona została w 1922 r. w Katowicach. Dziś należy do spółki TDJ, prywatnej firmy inwestycyjnej rodziny Domogała. Jest producentem i dystrybutorem maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Specjalizuje się w produkcji kombajnów ścianowych z napędem elektrycznym i  hydraulicznym dla kopalń. W skład grupy Famur wchodzi ponad 42 spółek i 10 zakładów produkcyjnych.

– Współpraca grupy Famur z PFR to połączenie sił aktywnej firmy z flagową instytucją rozwojową coraz bardziej przedsiębiorczego państwa. Rodzimy sektor maszyn i urządzeń wydobywczych może w perspektywie kilku lat stać się jednym ze światowych czempionów, a Famur ma szansę skutecznie rywalizować z największymi globalnymi graczami – skomentowała utworzenie  joint venture  wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

– Szerokie portfolio zaawansowanych technologicznie maszyn i nowoczesnych rozwiązań pozwala grupie Famur być od wielu lat znaczącym partnerem w procesie modernizacji przemysłu wydobywczego w Polsce. Dzięki współpracy z PFR zyskujemy nowe narzędzie w zakresie obsługi finansowej istotnych projektów inwestycyjnych w sektorze górniczym i energetycznym – oświadczył Mirosław Bendzera, prezes zarządu Famuru.

– Wspólne przedsięwzięcie Famuru i PFR ma na celu budowę innowacyjnych i wygodnych dla klientów form finansowania inwestycji w maszyny górnicze, na czym może skorzystać także polski sektor wydobywczy – stwierdził Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy“, że doradzała PFR przy podpisaniu umowy joint venture ze spółką Famur, dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę Mining Equipment Finance. Przy obsłudze pracował zespół transakcyjny kierowany przez partnera Jakuba Marcinkowskiego, z udziałem associates Małgorzaty Świerczek i Joanny Białoskórskiej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl