Transfer prawników transakcyjnych z Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy do Magnussona

1558

Wojciech Fabrycki i Tomasz Kudelski to dwaj nowi partnerzy biura kancelarii Magnusson w Warszawie. Nową prawniczką jest w niej Aleksandra Rogalska. Wszyscy troje przenieśli się z warszawskiej kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy, w której Wojciech Fabrycki i Tomasz Kudelski byli partnerami do końca 2017 r.

Jak poinformowała „Rynek Prawniczy” kancelaria Magnusson, nowi prawnicy zasilili jej praktykę prawa korporacyjnego i rynków kapitałowych.

Wojciech Fabrycki specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym oraz obsłudze transakcji. Pracuje m.in. dla funduszy inwestycyjnych przy fuzjach i przejęciach oraz transakcjach na rynku kapitałowym. Doradza przy restrukturyzacjach i finansowaniu nieruchomości. Zajmuje się także sądownictwem polubownym – jako arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Wcześniej, w swojej 25-letniej karierze zawodowej, przez siedem lat pracował w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy, przedtem był partnerem w jej poprzedniczce, kancelarii Vogel, Dubiński i Wspólnicy. W latach 2006-2007 jako partner kierował praktyką transakcji kapitałowych w Grynhoff, Woźny i Wspólnicy, a w latach 1999-2006 był partnerem zarządzającym w kancelarii Fabrycki & Dudziuk. Pracował też w spółce KP Konsorcjum, która zarządzała Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Octava, w dziale inwestycji kapitałowych Powszechnego Banku Kredytowego i w Departamencie Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych Ministerstwa Finansów.

Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1994).

Tomasz Kudelski specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, w obsłudze fuzji i przejęć oraz prowadzeniu sporów sądowych. Doradzał funduszom inwestycyjnym przy transakcjach rynku kapitałowego oraz finansowaniu nieruchomości.

Wcześniej pracował przez 10 lat w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy i jej poprzedniczce, kancelarii Vogel, Dubiński i Wspólnicy, w latach 2006-2007 w Grynhoff, Woźny i Wspólnicy, a w latach 2001-2006 w Fabrycki & Dudziuk, wcześniej natomiast w kancelarii Banaszczyk, Łukawski Plisecki.

Jest radcą prawnym od 2007 r., absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2000).

Aleksandra Rogalska specjalizuje się w doradztwie w transakcjach M&A i rynku kapitałowego oraz w prawie korporacyjnym. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek.

Wcześniej pracowała przez siedem lat w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

Jest radcą prawnym od 2014 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl