Cztery kancelarie w energetycznej megainwestycji uruchomionej w elektrowni

646
Nowy blok w Elektrowni Kozienice (www.enea.pl)

Kancelarie Weil, Gotshal & Manges, Domański Zakrzewski Palinka, Dentons, Magnusson były zaangażowane w obsługę prawną związaną z budową i uruchomieniem potężnego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice, największej polskiej elektrowni na węgiel kamienny.

Weil, Gotshal & Manges doradzała koncernowi energetycznemu Enea przy zawarciu z wykonawcą kontraktu na realizację inwestycji. Domański Zakrzewski Palinka była doradcą spółki Enea Wytwarzanie przy realizacji kontraktu. Dentons doradzała wykonawcy inwestycji – firmie Polimex-Mostostal, działającej w konsorcjum z japońską Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, która dostarczyła turbinę, kocioł i generator do bloku. Natomiast Magnusson była doradcą konsorcjum firm chińskich China National Electric Engineering Company i China Overseas Engineering Group Company, które również zgłosiło ofertę na realizację inwestycji, lecz w przetargu przegrało.

Największy blok energetyczny pracuje

W grudniu 2017 r. w Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych, uroczyście, z udziałem nowego premiera Mateusza Morawieckiego, oddano do eksploatacji nowy blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 1075 megawatów. To jedna z największych takich instalacji na świecie. Inwestycja spółki Enea Wytwarzanie należącej do grupy Enea kosztowała 6,4 mld zł i jest największą w historii grupy. W Polsce będzie największym pojedynczym źródłem energii wyprzedzając działający od 2011 r. w Elektrowni Bełchatów blok na węgiel brunatny o mocy 858 MW. Dzięki inwestycji Elektrownia Kozienice podwyższy swoją moc wytwórczą o jedną trzecią (z 3 tys. do 4 tys. MW), co pozwoli Enei Wytwarzanie osiągnąć 13 proc. udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. Nowa jednostka o sprawności 45,6 proc., znacząco wyższej niż 10 starych bloków energetycznych, przedłuży funkcjonowanie elektrowni o co najmniej 40 lat.

Będzie wykorzystywać rocznie 3 mln ton węgla dowożonego z kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie. W trakcie normalnej pracy  ma spalać 100 kg węgla na sekundę, emitując do atmosfery mniej dwutlenku węgla oraz tlenków azotu i siarki niż elektrownie  budowane 2030 lat temu i spełniając unijne normy, m.in. dyrektywy BAT (Best Available Technology).

Prace nad projektem budowy bloku 11 rozpoczęły się w 2008 r. Pod koniec maja 2012 r. Enea rozstrzygnęła przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji na korzyść konsorcjum Hitachi i Polimeksu-Mostostal. Decyzję zakwestionowało chińskie konsorcjum CNEECCOVEC, w odpowiedzi konsorcjum polsko-japońskie „na zapas” domagało się odrzucenia oferty chińskiego konkurenta.

W lipcu 2012 r. Krajowa Izba odwoławcza odrzuciła oba odwołania od przetargu, następnie został podpisany kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji – konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe oraz Polimeksu-Mostostal, które weszło na plac budowy w październiku 2012 r.

W grudniu 2016 r., gdy budowa przedłużała się i wiadomo było, że nie uda się dotrzymać pierwotnego terminu zakończenia, Enea Wytwarzanie podpisała z konsorcjum aneks wydłużający o prawie pięć miesięcy, do grudnia 2017 r., termin oddania  bloku do użytku. Budowano go przez ponad pięć lat, a przy budowie pracowało ok. 200 firm.

Doradcy prawni  

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, przy zawarciu umowy z generalnym wykonawcą kontraktu, Enei, która jest inwestorem, doradzała kancelaria Weil, Gotshal & Manges, obsługując prawnie wszystkie kwestie, w tym także reprezentując spółkę w postępowaniach przed KIO.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała spółce Enea Wytwarzanie od 2013 r. aż do końca, czyli do oddania inwestycji do użytku. Doradztwo kancelarii obejmowało wszystkie prawne aspekty procesu budowlanego. Świadczyła pełną obsługę inwestora biorąc udział także w weryfikacji należytego spełnienia warunków odbioru bloku oraz ustalaniu tekstu protokołu odbioru eksploatacyjnego.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons doradzała firmie PolimexMostostal, która jako generalny wykonawca inwestycji odpowiadała za prace konstrukcyjne i budowlane, m.in. w postępowaniu przetargowym oraz w negocjacjach dotyczących aneksu z 2016 r. do umowy o budowę bloku.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Magnusson natomiast reprezentowała konsorcjum chińskich firm CNEEC i COVEC w postępowaniu przetargowym, w tym także w postępowaniu odwoławczym przed KIO.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl