Raport-ranking: Kancelarie o największych zyskach, zyski największych w 2016 roku

1405

Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak osiągnęła w 2016 r. najwyższe zyski spośród działających w Polsce firm prawniczych – zarówno ze sprzedaży usług prawniczych, jak i ogólny wynik finansowy działalności – ponad 47 mln zł. Także, jeśli chodzi o rentowność sprzedaży usług, była na pierwszym miejscu wśród największych kancelarii, nieznacznie wyprzedzając kancelarię Sójka Maciak Mataczyński. Obie mogły pochwalić się imponującą relacją zysku ze sprzedaży usług prawniczych do przychodów z niej w 2016 r., wynoszącą ponad 44 proc.

„Rynek Prawniczy” przedstawia trzy zestawienia dotyczące dochodów i zyskowności osiągniętej w 2016 r. przez największe kancelarie działające w Polsce. Opracowaliśmy je na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego. Pierwsze – według zysku ze sprzedaży usług pokazuje dochodowość prawniczego biznesu. Z punktu widzenia rynku prawniczego jest najważniejsze. Drugie – według zysku z działalności (oprócz działalności prawniczej wchodzą tu w grę inne, np. operacje finansowe) pokazuje ogólny wynik finansowy firmy. Trzecie pokazuje rentowność sprzedaży usług prawniczych w największych kancelariach.

Znamy zastrzeżenia, według których zysk nie jest najlepszym miernikiem pozycji kancelarii na rynku prawnym, choćby ze względu na różnice w sposobach liczenia osobowych kosztów świadczenia usług przez prawników (np. pomiędzy niezależnymi kancelariami krajowymi a biurami międzynarodowych sieci). Mimo to, idąc za wnioskami z audytów sprawozdań finansowych spółek prawniczych, sporządzanych przez biegłych rewidentów, nie sposób zaprzeczyć, że zyski, podobnie jak wskaźnik rentowności, odzwierciedlają w rocznej perspektywie finansowy efekt działalności.

Lider dochodowości umacnia hegemonię

Wziąwszy to wszystko pod uwagę, wypada podkreślić, że firma Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w ostatnich lata osiągała najwyższe zyski ze wszystkich działających w Polsce firm prawniczych. Druga w tabeli za 2016 r. jest Clifford Chance, a trzecia – Domański Zakrzewski Palinka. I tak też było rok wcześniej. Choć trzeba dodać, że wszystkie trzy osiągnęły zyski ze sprzedaży niższe niż rok wcześniej.

Kolejne cztery miejsca zajęły kancelarie Greenberg Traurig, Deloitte Legal, Linklaters, DLA Piper, które poprawiły swoje pozycje w porównaniu z zestawieniem publikowanym w ubiegłym roku. A to dlatego, że ich zyski ze sprzedaży wzrosły. Przy czym w przypadku Greenberg Traurig był to wzrost niebywały, albowiem aż o 16,4 mln zł, czyli ponad dwukrotny. Podobnym przyrostem mogła pochwalić się Sójka Maciak Mataczyński, ale dotyczył on mniejszych kwot. I ta kancelaria, i Deloitte Legal notowały regularny wzrost zysku w ostatnich latach. Jeszcze wyższy skok zysku, o 350 proc., był udziałem kancelarii White & Case (z 1 mln do 4,5 mln zł).

Zyski największych pod względem przychodów kancelarii ze sprzedaży usług prawnych w 2016 r. (w mln zł)   

Kancelaria   2016  2015  2014
1.   Sołtysiński Kawecki & Szlęzak    47,2   49,6   54,8
2.   Clifford Chance    39,6   40,0   35,8
3.   Domański Zakrzewski Palinka    32,0   37,2   34,3
4.   Greenberg Traurig    24,0     7,6     4,8
5.   Deloitte Legal    20,6   14,5   11,8
6.   Linklaters    15,5   13,2    18,5
7.   DLA Piper    13,6   10,8    12,3
8.   Baker McKenzie    10,2   16,7      4,4
9.   Sójka Maciak Mataczyński      7,1     3,4      0,027
10. Dentons      6,1   28,7    20,3
11. Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy      4,8     6,0     7,5
12. Magnusson               4,6     4,7     4,8
13. White & Case      4,5     1,0     2,1
14. EY Law      3,7     2,4     1,8
15. Maruta Wachta      3,5     3,6     2,9
15. PwC Legal      3,5     3,9     3,1
17. Roedl Majchrowicz-Bączyk      1,5     2,5     b.i.
18. Squire Patton Boggs      1,4     6,0    1,7
19. Wierzbowski Eversheds Sutherland      1,3     4,5    4,7
20. Weil, Gotshal & Manges      0,3   17,8  12,4

b.i. – brak informacji

Przewaga spadków nad wzrostami

Wzrost zysków ze sprzedaży odnotowało w 2016 r. siedem kancelarii z zestawienia, trzynaście dotknął ich spadek, w bodaj czterech przypadkach na granicy stabilizacji. Oznacza to wszelako, iż trend się odwrócił, albowiem w 2015 r. wzrost był udziałem jedenastu kancelarii z zestawienia, podczas gdy spadku gorzko posmakowało tylko siedem. Skłania to do postawienia ogólniejszej hipotezy, iż być może mamy do czynienia ze spadkiem zysków w branży prawniczej, który wynika prawdopodobnie z postępującej skuteczności nieustającej presji klientów firm prawniczych na upusty cenowe. Wyniki z roku 2017 pozwolą zweryfikować tę tezę.

Zyski największych pod względem przychodów kancelarii z całej działalności w 2016 r.          (w mln zł)   

Kancelaria  2016   2015   2014
(pozycja w ub. roku)
1. (1)    Sołtysiński Kawecki & Szlęzak    47,5    48,5    53,0
2. (2)    Clifford Chance    40,8    39,5    35,0
3. (3)    Domański Zakrzewski Palinka    30,4    38,1    33,2
4.(10)   Greenberg Traurig    23,8      7,6      5,3
5.(7)     Deloitte Legal    20,0    14,5    11,9
6.(8)     Linklaters    14,3    12,0    17,6
7. (9)    DLA Piper    12,8      9,6    12,5
8. (5)    Baker McKenzie    12,4    18,7      5,8
9. (4)    Dentons      7,3    28,2    21,0
10.       Sójka Maciak Mataczyński      7,1      3,4      0,027
11.(11) Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy      5,1      6,0      7,6
12.(15) Magnusson                    4,7      4,5      4,7
12.(18) White & Case      4,7      0,02      2,9
14.       EY Law      3,8      2,4      1,7
15.       Maruta Wachta      3,7      3,5      2,8
16.(16) PwC Legal      2,9      4,1      3,0
17.(12) Squire Patton Boggs      1,6      4,8      2,4
18.(17) Roedl Majchrowicz-Bączyk      1,4      2,4      1,5
19.(13) Wierzbowski Eversheds Sutherland      0,9      4,6      2,4

 Rentowność po polsku

W zestawieniu wedle rentowności działalności prawniczej górowały kancelarie krajowe – Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Sójka Maciak Mataczyński, Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy, które przekroczyły współczynnik 40 proc. To duże polskie niezależne firmy prawnicze. Nieco niższy od nich poziom rentowności miały niektóre polskie biura międzynarodowych sieci prawniczych.

Ogólnie można powiedzieć, że zyskowność działalności prawniczej rosła w tych kancelariach, w których rosły dochody. Czyli trend był taki sam – przewaga spadków nad wzrostami.

Rentowność sprzedaży największych pod względem przychodów kancelarii w 2016 r.           (w proc.)

Kancelaria        2016   
1.   Sołtysiński Kawecki & Szlęzak         44,6
2.   Sójka Maciak Mataczyński         44,1
3.   Drzewiecki Tomaszek & Wspólnicy         42,9
4.   Maruta Wachta         38,0
5.   Clifford Chance         36,6
6.   Domański Zakrzewski Palinka         36,0
7.   Deloitte Legal         32,0
8.   Magnusson         28,6
9.   DLA Piper         26,9
10. EY Law         24,8
11. Greenberg Traurig         24,3
12. Linklaters         16,4
13. PwC Legal         16,1
14. Baker McKenzie         15,1
15. White & Case           8,3
16. Squire Patton Boggs           7,8
17. Wierzbowski Eversheds Sutherland           7,2
18. Roedl Majchrowicz-Bączyk           6,7
19. Dentons           3,4
20. Weil, Gotshal & Manges           0,3

Rentowność mierzona jest stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży

Tutaj ranking-raport za rok 2015

 Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl