Wygrana kancelarii JD&P w międzynarodowym arbitrażu handlowym

672

Prawnicy z Jara Drapała & Partners (JD&P) wygrali międzynarodowy arbitraż handlowy prowadzony według Regulaminu ICC w Londynie. Spór dotyczył stanu faktycznego obejmującego aż cztery różne jurysdykcje z trzech różnych kontynentów.

Trybunał arbitrażowy uwzględnił pozew w pełnym zakresie, a także przychylił się do argumentacji prawników z JD&P co do zwrotu pełnych rzeczywistych kosztów postępowania na rzecz klienta.

Sprawa dotyczyła dużego projektu infrastrukturalnego realizowanego w Libii dla koncernu budowlanego z Azji, a klientem kancelarii była międzynarodowa spółka projektowoinżynierska. Umowa była objęta prawem angielskim. Dlatego też, w takich kwestiach jak przedawnienie lub prawidłowe wykonanie umowy, rozstrzygające znaczenie miał system common law. W tym zakresie kancelaria współpracowała z renomowaną kancelarią angielską.

Od lewej: M. Chomiuk, W. Bazan

Od momentu wezwania do zapłaty po uzyskanie wyroku, spór był prowadzony przez radcę prawnego Marcina Chomiuka, partnera w kancelarii Jara Drapała & Partners oraz adwokata Wojciecha Bazan (associate) z Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych w tej kancelarii.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners