Nowi prawnicy od własności intelektualnej i danych osobowych w barwach CMS

1132

Maciej Olejnik, Paulina Komorowska, Anna Szczygieł – to prawnicy, którzy w ostatnim czasie zasilili zespół nowych technologii i prawa własności intelektualnej kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Maciej Olejnik przystąpił do CMS we wrześniu 2017 r. Zajmuje stanowisko senior associate.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Doradza przy sporządzaniu i negocjowaniu umów licencjonowania i zbywania patentów, znaków towarowych oraz know-how. Reprezentuje strony w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, zajmuje się zarządzaniem portfelem praw własności przemysłowej oraz doradztwem w zakresie strategii ochrony marki. Doradza branży medialnej przy zawieraniu umów związanych z dystrybucją treści, w tym audiowizualnych, a także firmom z sektorów informatycznego, medialnego, usług biznesowych i finansowych.

Do CMS powrócił po dwuletniej współpracy z kancelarią DLA Piper. Wcześniej pracował w CMS przez siedem lat.

Jest radcą prawnym i rzecznikiem patentowym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2008).

Paulina Komorowska przystąpiła do CMS we wrześniu 2017 r. Zajmuje stanowisko associate.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii, w tym handlu internetowego i w prawie ochrony konsumentów i konkurencji. Prowadzi audyty compliance w zakresie ochrony danych, przygotowuje umowy powierzenia przetwarzania danych, reprezentuje strony w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem ODO. W ostatnim czasie koncentruje się na doradztwie w zakresie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Wcześniej pracowała w kancelariach WKB Wierciński Kwieciński Baehr (przez dwa lata), PwC Legal (przez prawie trzy lata), Allen & Overy (przez rok).

Jest adwokatem od 2016 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011).

Anna Szczygieł przystąpiła do CMS w październiku 2017 r. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa nowych technologii oraz wdrażania RODO.

Przedtem przez rok pracowała w kancelarii Everberg. Jest aplikantką adwokacką, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2016).

Wcześniej, w lipcu 2017 r.  do zespołu prawa własności intelektualnej i nowych technologii w CMS dołączył Damian Karwala.

Zespół liczy obecnie dziesięć osób. Kieruje nim partner Tomasz  Koryzma, którego zdaniem, intensywny rozwój zespołu spowodowany jest tym, że „klienci w coraz większym stopniu stawiają na innowacyjność i rozwój nowych technologii, a tym samym potrzebują wsparcia prawnego w tym zakresie”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl