Hogan Lovells na obrotach oscylujących wokół mocnej czterdziestki

544

Warszawski oddział kancelarii Hogan Lovells zaprezentował w historycznym sprawozdaniu finansowym za rok obrachunkowy 2015/2016 stabilizację przychodów na poziomie 44 mln zł. Opisując dokładniej, w porównaniu z wcześniejszym rokiem rozrachunkowym przychód był wyższy o ponad 0,7 mln zł. To ostatnie ujawnione przez kancelarię dane finansowe.

Wynika z nich, że od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. kancelaria osiągnęła 44,7 mln zł przychodu ze sprzedaży usług prawnych.

W roku 2015/2016 Hogan Lovells  odnotowała 4,5 mln zysku ze sprzedaży usług prawnych, podobnie jak w poprzednim okresie rozrachunkowym, który zakończył się zyskiem w kwocie o 0,4 mln zł niższej.

Jeszcze lepiej wyglądał całkowity wynik finansowy kancelarii netto – w roku 2015/2016 był to zysk ponad 5,1 mln zł, podczas gdy w poprzednim okresie rozrachunkowym zysk netto okazał się mniejszy od zysku na sprzedaży i wyniósł 3,9 mln zł.

Rentowność działalności prawniczej kancelarii mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodu ze sprzedaży była atrakcyjna – wyniosła 10 proc.

Hogan Lovells – historia finansowa (rok obrachunkowy od 1 maja do 30 kwietnia)

2015/2016 2014/2015  2013/2014
Przychody (w mln zł)        44,8       44,0       39,8
Zysk ze sprzedaży (w mln zł)          4,5         4,1         3,3
Zysk netto=brutto          5,1         3,9         2,5
Rentowność sprzedaży (w proc.)        10,0         9,3         8,2

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl