Trzeci partner w kancelarii Jedwabny & Brzozowska Legal

815

Beata Barwińska jest od listopada 2017 r. nowym prawnikiem i trzecim partnerem w butikowej kancelarii Jedwabny & Brzozowska Legal specjalizującej się w obsłudze finansowania inwestycji i realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych – poinformowała ta firma prawnicza. Przeszła z kancelarii CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang, w której zajmowała stanowisko counsela.

Beata Barwińska ma w prawniczej spółce partnerskiej Jedwabny & Brzozowska Legal (do października 2017 r. – Jedwabny Legal) rozwijać specjalizacje finansowania fuzji i przejęć oraz emisji obligacji.

(www.linkedin.com)

Specjalizuje się w doradzaniu przy transakcjach fuzji i przejęć oraz finansowań akwizycyjnych, restrukturyzacjach finansowania i emisji obligacji. Obsługiwała transakcje na rynku kapitałowym, sekurytyzacji wierzytelności, private equity oraz finansowania mezzanine.

Ostatnio była prawniczką kancelarii CMS (ponad siedem lat). Przedtem pracowała w kancelariach Weil, Gotshal & Manges (prawie cztery lata), Linklaters (dwa lata) oraz Wardyński i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2004 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim (1997).

Jak ocenił Tomasz Jedwabny, współzałożyciel i partner w kancelarii Jedwabny & Brzozowska Legal, rynek deweloperski, który przeżywa swój najlepszy okres od wielu lat, a także założenia związane z realizacją do 2020 r. znaczącej liczby przedsięwzięć w formule partnerstwa publicznoprywatnego, będą miały wpływ na zapotrzebowanie na doradztwo prawne związane z finansowaniem wszelkiego typu projektów.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl