Kochański Zięba i Partnerzy w przejęciu oprogramowania do fakturowania

439

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy doradzała firmie inwestycyjnej Marlin Equity Partners przy polskich aspektach transakcji przejęcia szwedzkiej firmy informatycznej Medius, która dostarcza oprogramowanie do zarządzania fakturami i automatyzacji płatności. Głównym doradcą nabywcy była duńska kancelaria Plesner, której podwykonawcą przy akwizycji przez Marlin spółki Medius Poland była Kochański Zięba i Partnerzy.

W wyniku transakcji firma Marlin Equity Partners przejęła za nieujawnioną kwotę firmę Medius od szwedzkich funduszy Novax, InnovationsKapital i udziałowców mniejszościowych. Akwizycja ma doprowadzić do rozszerzenia bazy klientów, rozwoju nowych produktów i ekspansji na nowe rynki.

Założona w 2001 r. w Szwecji firma Medius oferuje programy do automatyzacji zarządzania fakturami w tzw. chmurze obliczeniowej (cloud computing), które pozwalają wyeliminować ręczną, papierową pracę. Rocznie przy pomocy oprogramowania Medius ponad 2 tys. klientów przetwarza ponad 52 mln elektronicznych rachunków. Ma ona oddziały w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Danii, Holandii, Malezji i Australii oraz w Polsce.

Marlin Equity Partners jest amerykańską firmą inwestycyjną, która zarządza kapitałem ponad 6,7 mld dolarów. Od początku istnienia poprzez grupę funduszy przeprowadziła ponad 100 transakcji przejęć.

Zespołem doradców kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy kierowali partnerzy Paweł Cholewiński i Adam Piwakowski, a byli w nim Paweł Mardas, Edyta Rękawek, Sylwia Mizera. W kwestiach dotyczących zatrudnienia doradzali partner Anna Gwiazda i Anna Goleni, w kwestiach dotyczących własności przemysłowej i prawa nowych technologii – partner Paweł Gruszecki, a w kwestiach dotyczących nieruchomości – partner Kamil Osiński i Marcin Rżysko.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl