Nowy partner w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy

1269

Krzysztof Szczecina od września 2017 roku dołączył do grona partnerów kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Krzysztof Szczecina jest adwokatem, specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie własności intelektualnej oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Posiada znaczące doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów przed sądami i organami administracji, a także doradztwie w szerokim spektrum spraw korporacyjnych. Reprezentuje klientów w negocjacjach oraz pracach nad projektami kontraktów, w szczególności dotyczących dystrybucji, wdrażania systemów informatycznych oraz nabywania i najmu nieruchomości. Doradza także w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych i prawa farmaceutycznego. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się obsługą przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, dóbr konsumpcyjnych, nowych technologii i nieruchomości.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonego przez Institute of Continuing Education University of Cambridge i Uniwersytet Warszawski.

Ogłoszenie kancelarii