Greenberg Traurig w miliardowym programie bankowych obligacji

294

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Alior Bankowi przy drugim publicznym programie emisji obligacji o łącznej wartości do 1,2 mld zł.

Komisja Nadzoru Finansowego w październiku 2017 r. zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez bank w związku z ofertą publiczną opiewająca na maksymalnie 12 mln obligacji na okaziciela każda o wartości nominalnej równej 100 zł  lub wielokrotności tej kwoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1,2 mln zł. Alior Bank wypuści obligacje w ramach drugiego publicznego programu emisji.

Na podstawie prospektu emitent może przeprowadzać, w ramach emisji danej serii obligacji, oferty publiczne obligacji podporządkowanych (niezabezpieczonych, czyli obarczonych podwyższonym ryzykiem) albo zwykłych. Zarząd banku ustalił, że łączna wartość nominalna emisji tych pierwszych „papierów” wartościowych nie przekroczy kwoty 600 mln zł, a wartość nominalna jednego wynosić ma 100 tys. zł.

To będzie największa emisja obligacji podporządkowanych w dziejach Alior Banku.

– Nowy prospekt emisyjny otwiera drogę do pozyskania przez bank dodatkowych środków wzmacniających naszą pozycję kapitałową. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku wcześniejszych emisji, i tym razem nasze obligacje spotkają się z dużym zainteresowaniem rynku oświadczył Filip Gorczyca, wiceprezes zarządu Alior Banku odpowiedzialny za pion finansów.

Alior Bank to średniej wielkości bank uniwersalny w Polsce, który rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. W 2015 r.  kontrolę nad nim przejął Powszechny Zakład Ubezpieczeń. W 2016 r. Alior Bank kupił znaczącą część Banku BPH od firmy GE Capital. Po przejęciu zajmuje 9. miejsce w sektorze bankowym z 3,3 mln obsługiwanych klientów.

Usługi prawne na rzecz Alior Banku w związku z ustanowieniem drugiego publicznego programu emisji obligacji świadczyła kancelaria Greenberg Traurig.

Jej prawnicy pracowali m.in. przy sporządzeniu pionierskiego prospektu emisyjnego obejmującego zarówno obligacje podporządkowane, jak i zwykłe, oraz uzyskaniu jego zatwierdzenia przez KNF.

Pracę nadzorował senior partner Lejb Fogelman. W  zespole byli: partner Ireneusz Matusielański, który odpowiadał za bieżące doradztwo oraz koordynację prac, partner lokalny Karolina Dunin-Wilczyńska, senior associate Adam Puchalski, associate Tomasz Szekalski.

Ta sama firma prawnicza obsługiwała w 2016 r. pierwszy program banku o wartości emisji do 800 mln zł.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl