Dentons w postępowaniu antymonopolowym w sprawie koncentracji kablówek

407

Kancelaria Dentons reprezentuje firmę UPC Polska w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącym przejęcia przez nią firmy Multimedia Polska.

Rok temu, w październiku 2016 r., UPC Polska zawarła z akcjonariuszami spółki Multimedia Polska przedwstępną umowę zakupu akcji i jej przyłączenia. Zgodnie z umową UPC, największy w Polsce operator telewizji kablowej, ma kupić konkurenta z branży, za 3 mld zł. To enterprise value – ostateczna cena będzie uzależniona od poziomu wskaźników biznesu telekomunikacyjnego na dzień zamknięcia transakcji, która nie obejmuje biznesu firmy Multimedia Polska spoza działalności telekomunikacyjnej, czyli z branży ubezpieczeniowej i energetycznej.

Ruch należy do UPC

Transakcja została w listopadzie 2016 r. zgłoszona do kontroli koncentracji przez UOKiK. W styczniu 2017 r. urząd skierował sprawę do drugiego etapu postępowania, który polega na szczegółowym zbadaniu wpływu transakcji na konkurencję. W rezultacie zbadania, w październiku 2017 r. UOKiK wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez UPC kontroli nad firmą Multimedia Polska. Według Marka Niechciała, prezesa UOKiK, analiza wykazała, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na rynkach płatnej telewizji i Internetu stacjonarnego w kilkunastu miastach w Polsce Z tego względu  urząd przedstawił UPC zastrzeżenia do koncentracji. Firma ma teraz czas na odpowiedź. Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji urzędu w tej sprawie.

Grozi ograniczenie konkurencji

Według UOKiK, geograficznym rynkiem, na którym działają operatorzy telewizji kablowej konkurując z innymi dostawcami płatnej telewizji, jest obszar miasta lub miejscowości. Wynika to m.in. z ograniczeń związanych z zasięgiem ich sieci. Biorąc pod uwagę siłę stron transakcji na lokalnych rynkach płatnej telewizji urząd uznał, że koncentracja może doprowadzić do znacznego wzmocnienia pozycji UPC i ograniczenia konkurencji w 15 miastach w Polsce.

Podobnie jest z Internetem przedsiębiorcy również konkurują ze sobą na obszarach poszczególnych miejscowości. Po przejęciu Multimediów Polska, siła UPC mogłaby doprowadzić do ograniczenia konkurencji w 15 miejscowościach.

Zgodnie z przepisami, w sprawach, w których wystąpi uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, prezes UOKiK przedstawia ich uczestnikom zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Firmy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń.

UPC chce rosnąć  

UPC Polska to największy operator sieci kablowych i dostawca programu telewizyjnego, Internetu i telefonii stacjonarnej w Polsce, o zasięgu 3,1 mln gospodarstw domowych, z 1,4 mln klientów, którzy wykupili łącznie 2,9 mln usług.

Właścicielem UPC Polska jest amerykańska firma Liberty Global, największy na świecie międzynarodowy dostawca telewizji kablowej i szerokopasmowego Internetu, działający w ponad 30 krajach Europy, Ameryki Południowej i Karaibów, w których obsługuje 29 mln klientów.

Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce i  dostawca usług telewizji cyfrowej, Internetu stacjonarnego i mobilnego, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Jego sieć obejmuje 1,6 mln gospodarstw domowych, obsługuje 0,8 mln klientów, którzy wykupili łącznie 1,6 mln usług. Spółka oferuje również ubezpieczenie mieszkania, wideomonitoring, energię elektryczną oraz gaz. 

Właścicielami firmy – poprzez spółki M2 Investments Limited i Tri Media Holdings Ltd – są Tomasz Ulatowski i Igal Ozechow, przedsiębiorcyinwestorzy ze Stanów Zjednoczonych.

W postępowaniu przed UOKiK firmie UPC Polska doradza kancelaria Dentons, która obsługiwała także Liberty Global przy przygotowaniu samej transakcji przejęcia firmy Multimedia Polska.

W zespole prawników są Agnieszka StefanowiczBarańska, partner kierująca zespołem prawa konkurencji w warszawskim biurze oraz senior associate Anna Gulińska i associate Adrian Bielecki z tego zespołu, a także Igor Ostrowski, partner kierujący praktyką prawa własności intelektualnej, technologii i komunikacji oraz konsultant Stanisław Dąbek z tej praktyki.

Akcjonariuszom firmy Multimedia Polska przy zawarciu umowy sprzedaży doradzała kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl