Trójka nowych prawników i jeden awans w kancelarii EY Law

1083

Małgorzata Chruściak, Jerzy Aleksandrowicz i Marcin Grott są od października 2017 r. prawnikami kancelarii EY Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy. Katarzyna Kłaczyńska, kierująca praktyką ochrony środowiska i energetyki, awansowała natomiast ze stanowiska starszego menedżera na associate partner.

O zmianach personalnych kancelaria EY Law poinformowała na swojej stronie internetowej.

(www.pl.linkedin.com)

Malgorzata Chruściak zajmuje stanowisko of counsel. Przeszła z kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, w której jako partner kierowała praktyką bankowości. Pracowała w niej ponad 10,5 roku. Wcześniej przez dziewięć lat była prawniczką w kancelarii White & Case, a przedtem przed dwa lata w Amerbanku, tyle samo pracowała w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i w departamencie finansowania projektów Banku Pekao.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i bankowym. Zajmowała się kwestiami regulacyjnymi, upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi. Doradza bankom przy finansowaniu projektów, kredytach, restrukturyzacji zadłużenia. Przygotowywała regulaminy pożyczek. Pracowała także przy fuzjach i przejęciach w sektorze bankowości oraz przy zakładaniu banków. Jest adwokatem.

(www.pl.linkedin.com)

Jerzy Aleksandrowicz zajmuje stanowisko senior associate. Przeszedł z kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, w której pracował półtora roku zajmując takie samo stanowisko. Wcześniej przez ponad 2,5 roku był prawnikiem w Inspektoracie Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Przez dwa lata pracował w kancelarii adwokackiej Krasimira Karkoszki w Łodzi, przez pięć jako prawnik Uczelni Łazarskiego i przez dwa w firmie paliwowej Emfesz NG Company.

Ostatnio specjalizuje się w prawnych zagadnieniach obronności, zbrojeń, bezpieczeństwa i lotnictwa. Obsługiwał procedury zamówień publicznych na uzbrojenie, negocjacje kontraktów zbrojeniowych  Doradzał producentom broni, samolotów bojowych i okrętów oraz nabywcom uzbrojenia.

Jest magistrem prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2006).

Marcin Grott specjalizuje się w ochronie danych osobowych. Pracował wcześniej m.in. w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest doktorem nauk prawnych.

(www.ey.com)

Katarzyna Kłaczyńska odpowiada za praktykę kancelarii w zakresie energetyki, zasobów naturalnych, ochrony środowiska i handlu emisjami. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym, także w prawnych zagadnieniach polityki klimatycznej. Pracuje dla spółek z branży energetycznej, paliwowej i wydobywczej oraz z sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Obsługuje projekty inwestycyjne.

W EY Law pracuje od ponad pięciu lat. Wcześniej przez prawie trzy lata pracowała w kancelarii CMS, ponad rok w Dewey & LeBoeuf.

Jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2004) oraz Harvard Law School (LL.M., 2007). Ma uprawnienia adwokata amerykańskiego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl