Kochański Zięba i Partnerzy w finansowaniu międzynarodowego przejęcia industrialnego

268

Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy poinformowała, iż uczestniczyła w obsłudze polskich aspektów finansowania przez banki przejęcia przez fundusz Advent International firmy IPH od funduszu PAI Partners.

Polska kancelaria, wraz z europejskimi biurami amerykańskiej Paul Hastings, hiszpańską Cuatrecasas oraz holenderską Loyens & Loeff, była w gronie doradców prawnych konsorcjum banków, które we wrześniu 2017 r. sfinansowało tę akwizycję kredytem w wysokości 900 mln euro. W konsorcjum były zaś Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas i Lloyds.

Fundusz private equity Advent International kupił firmę IPH, dostawcę materiałów przemysłowych, od firmy private equity PAI Partners, po to, by połączyć ją ze swoją firmą Brammer, która działa w tej samej branży, dostarczając producentom artykuły do  konserwacji, napraw i remontów maszyn i urządzeń. Obie firmy obsługiwały wiele gałęzi przemysłu, w tym przemysł ciężki, chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, petrochemiczny, maszynowy, spożywczy, a także energetykę i transport. Firmę  Brammer Advent International przejął wcześniej w 2017 r. We wrześniu rozpoczęła działalność powstała po połączeniu struktura IPHBrammer.

Założona w 1984 r. firma Advent International Corporation jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych inwestorów z sektora private equity. Firma zainwestowała w ponad 325 przedsięwzięć w 40 krajach. Aktualnie zarządza aktywami o wartości 39 mld euro.

Firma Brammer Limited była europejskim dystrybutorem m.in. łożysk tocznych, urządzeń i elementów do transmisji mechanicznej, pneumatyki, hydrauliki, narzędzi i sprzętu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Działała w 23 krajach, w tym w Polsce.

Firma IPH specjalizowała się w dystrybucji urządzeń do transmisji mechanicznej, obróbki skrawaniem, montażu, sprzętu ochrony osobistej i wyposażenia warsztatów. Zatrudniała 4,6 tys. pracowników w dziewięciu krajach europejskich, w tym we Francji i Hiszpanii, Holandii, w Niemczech i we Włoszech.

PAI Partners jest europejską firmą private equity, która zarządza aktywami o wartości 8,3 mld euro.

Zespołem prawników kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy kierował Szymon Gałkowski, szef praktyki sektora usług finansowych, a byli w nim Tomasz Zaleski, szef praktyki prawa podatkowego oraz Klaudia Szymańska-Rutkowska i Edyta Rękawek.

Kancelaria poinformowała, że w poprzednich miesiącach 2017 r. doradzała również przy polskich aspektach finansowania przejęcia przez Advent International firmy Brammer.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl