JD&P po wygranej w pierwszej instancji uzyskała ugodę z GDDKiA

615

Kancelaria Jara Drapała & Partners (JD&P) po wygranej w pierwszej instancji wynegocjowała i zawarła ugodę z GDDKiA, na mocy której jeden z wiodących wykonawców robót drogowych uzyskał zapłatę w wysokości 12 mln zł. W ramach ugody generalny wykonawca otrzymał zaspokojenie szeregu roszczeń, w tym z tytułu wynagrodzenia za realizację robót zamiennych, kosztów poniesionych w okresie przedłużonego Czasu na Ukończenie, kosztów ogólnych biura budowy, kosztów dostosowania do wymagań ogólnych, a także odszkodowania. Kontrakt dotyczył budowy jednej z dróg ekspresowych w formule „buduj” (tzw. „czerwony FIDIC”). Wygrana w pierwszej instancji oraz dalsze zaangażowanie kancelarii poskutkowało otrzymaniem przez wykonawcę należnych mu kwot w ugodzie, bez konieczności prowadzenia dalszego postępowania przez co najmniej 34 lata oraz ponoszenia związanych z tym kosztów.

Od lewej: P. Drapała, A. Sokołowski, W. Bazan, F. Rasała

Wykonawcę reprezentował prof. Przemysław Drapała, Partner kierujący praktyką Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Infrastruktury, wraz z zespołem JD&P: Andrzejem Sokołowskim (Partner), Wojciechem Bazanem (adwokat) oraz Filipem Rasałą (radca prawny).

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners