Dwie kancelarie w inwestycji funduszu z Rumunii na polskim rynku biurowym

353

Kancelaria Dentons doradzała funduszowi Globalworth w inwestycji w firmę Griffin Premium Real Estate, której doradcą była kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

Spółka Globalworth Real Estate Managers, należąca do firmy Globalworth Real Estate Investments, w październiku 2017 r. zawarła ze spółką Griffin Premium Real Estate umowę inwestycyjną w sprawie nabycia kontrolnego pakietu jej akcji w drodze wezwania skierowanego do wszystkich akcjonariuszy. Akcje mają być przejęte przez Globalworth m.in. od dwóch holenderskich spółek kontrolowanych przez fundusz Oaktree Capital Group, głównego udziałowca Griffin Premium RE, które posiadają ok. 47,92 proc. jej kapitału.

Globalworth ma nabyć od 50,01 do 67,9 proc. akcji Griffin Premium RE po cenie 5,5 zł za akcję, co oznacza wycenę spółki na kwotę 859 mln zł. W zależności od wyniku wezwania Globalworth zainwestuje w Griffin Premium RE od 429 mln zł do 573 mln zł. Ostateczna wartość inwestycji zostanie potwierdzona w momencie zamknięcia oferty, które ma nastąpić przed końcem roku. Na transakcję wymagana jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Globalworth to firma inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości biurowych w Rumunii. Zarządza portfelem biurowców  wartymi ponad miliard euro. Griffin Premium RE to jej pierwsza inwestycja zagraniczna.

Griffin Premium Real Estate powstała w grudniu 2016 r. z wyodrębnienia dziewięciu nieruchomości z portfela zarządzanego przez firmę Griffin Real Estate, inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (real estate investment trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a udziałowcom wypłaca zyski w formie dywidendy.

– Na podstawowy kierunek ekspansji wybraliśmy rynek polski z uwagi na jego wielkość, płynność, silne fundamenty i szerokie możliwości. Korzystając z doświadczenia Griffin Premium RE oraz doskonałej reputacji, jaką cieszy się na polskim rynku, będziemy rozszerzać portfel polskich aktywów i pragniemy zostać partnerem pierwszego wyboru dla szerokiej grupy prestiżowych najemców umacniających swą obecność w regionie – oświadczył Dimitris Raptis, wiceprezes do spraw inwestycji w Globalworth.

– To przełomowy moment w rozwoju Griffin Premium RE, ponieważ stanowi solidną bazę pod przyszły rozwój i tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Realizując nasz cel, jakim jest zostać wiodącym inwestorem instytucjonalnym w segmencie nieruchomości biurowych, chętnie skorzystamy z doświadczenia firmy Globalworth oraz jej znajomości rynku – stwierdziła Małgorzata Turek, prezes Griffin Premium RE.

Kancelaria Dentons poinformowała, że obsługę Globalworth świadczyli jej prawnicy z biur w Warszawie, Amsterdamie i Luksemburgu. Kompleksowym doradztwem transakcyjnym kierował Paweł Dębowski, przewodniczący zespołu prawa nieruchomości w Europie. W warszawskim biurze w obsługę transakcji zaangażowany był zespół prawników. Przy ogłoszeniu wezwania na akcje Griffin Premium RE doradzali partnerzy Jakub Celiński i Paweł Grabowski oraz senior associates Michał Wasiak i Piotr Kowalik z zespołu rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć. W zakresie prawa nieruchomości doradzali partnerzy David Dixon i Maciej Ryniewicz oraz senior associate Magdalena Osóbka-Morawska z zespołu prawa nieruchomości. Przy finansowaniu wezwania na akcje pracowali partner Mateusz Toczyski, senior associate Piotr Nerwiński oraz associate Katarzyna Błachnio z zespołu bankowości i finansów. W kwestiach związanych z kontrolą koncentracji Globalworth doradzali partner Agnieszka Stefanowicz-Barańska, senior associate Anna Gulińska i associate Maciej Janik z zespołu prawa konkurencji.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż jej prawnicy doradzali zarówno firmie Griffin Premium RE, jak i akcjonariuszowi sprzedającemu jej akcje, którym jest globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl