White & Case w antymonopolowym postępowaniu dotyczącym repolonizacyjnej transakcji energetycznej

573
Elektrownia Rybnik

Prawnicy kancelarii White & Case reprezentowali firmę PGE Polska Grupa Energetyczna w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia przez nią kontroli nad zasobami energetycznymi państwowej francuskiej spółki EDF w Polsce.

Warunkowa zgoda

Po trwającym cztery miesiące postępowaniu UOKiK wydał 5 października 2017 r. warunkową zgodę na przejęcie. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem, że przejęta spółka EDF Polska będzie sprzedawać na giełdzie energię produkowaną przez przejmowaną Elektrownię Rybnik. Dzięki temu koncentracja nie spowoduje zagrożenia dla konkurencji – zdecydował UOKiK.

Inaczej, zdaniem UOKiK, po przejęciu EDF Polska, PGE mogłaby uzyskać dominującą pozycję na rynku produkcji i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej. To mogłoby doprowadzić do spadku obrotów na  Towarowej Giełdzie Energii i negatywnie wpłynąć na rynek sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z nałożonym przez UOKiK warunkiem PGE będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać na giełdzie całą energię wytwarzaną przez przejętą Elektrownię Rybnik. Jej ilość może zmniejszyć się jedynie w przypadku zwiększenia obowiązku sprzedaży energii przez całą grupę PGE.

Groziło ograniczenie konkurencji

Wniosek o zgodę na przejęcie przez PGE kontroli nad EDF Polska wpłynął do UOKiK w czerwcu 2017 r. W lipcu urząd zdecydował o przeprowadzeniu badania rynku. Objęło ono największych przedsiębiorców działających w sektorze elektroenergetycznym. UOKiK poprosił również o opinię Urząd Regulacji Energetyki oraz Towarową Giełdę Energii.

Z analiz UOKiK wynikało, że transakcja mogłaby ograniczyć konkurencję. Dlatego urząd miał zastrzeżenia do koncentracji.

Argumentował, że sprzedaż energii poprzez giełdę wpływa na ograniczanie siły największych podmiotów na rynku umożliwiając mniejszym spółkom hurtowy zakup prądu. Tymczasem jego ilość, jaką duże przedsiębiorstwa energetyczne sprzedają na giełdzie, maleje. Przejęcie przez PGE spółki EDF Polska mogło spowodować dalszy jej spadek, albowiem PGE mogłaby sprzedawać większość prądu w ramach grupy kapitałowej, co jednocześnie mogłoby utrudnić jej zakup konkurentom nie posiadającym własnych źródeł wytwórczych.

W odpowiedzi na zarzuty urzędu antymonopolowego PGE wystąpiła z propozycją warunku dotyczącego sprzedaży prądu z rybnickiej elektrowni via TGE. Prezes UOKiK uznał, że zniweluje to negatywne dla konkurencji skutki transakcji.

– Wzrost siły rynkowej PGE zostanie ograniczony. Praktycznie cały prąd produkowany dotychczas przez EDF Polska, który był sprzedawany odbiorcom hurtowym, zostanie skierowany na giełdę. Żaden z przedsiębiorców zainteresowanych kupnem tej energii nie będzie dyskryminowany – oświadczył Marek Niechciał, prezes UOKiK.

– Zgoda wydana przez prezesa UOKiK jest kamieniem milowym na drodze do sfinalizowania strategicznej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF. Ten zakup jest korzystny dla grupy PGE, jej obecnych i przyszłych klientów. Dzięki podniesieniu płynności giełdowego obrotu energią elektryczną, pozytywnie wpłynie także na konkurencyjność rynku energii – skomentował Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.

Najnowsza decyzja prezesa UOKiK to 25. rozstrzygnięcie nakładające warunki na firmę zgłaszającą koncentrację przedsiębiorstw do kontroli antymonopolowej od 2004 r. oraz pierwsze w roku 2017.

Gigatransakcja na finiszu

Akwizycja o wartości ok. 4,51 mld zł jest jedną z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce i Europie w ostatnich latach. Finalizacji transakcji można spodziewać się już w listopadzie 2017 r. W nabywanych zasobach majątkowych jest osiem elektrociepłowni – w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze, Zawidawiu i Siechnicach, prawie 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach oraz Elektrownia Rybnik. Po sfinalizowaniu zakupu PGE zostanie największym dostawcą energii cieplnej w kraju, z udziałem w rynku wielkości 15 proc. Moc energii elektrycznej instalacji PGE wzrośnie zaś o 25 proc.

PGE w postępowaniu przed UOKiK reprezentowali prawnicy kancelarii White & Case: counsel Jakub Gubański i associate Iwo Małobęcki – poinformowała ta firma prawnicza. Ta sama kancelaria obsługiwała PGE w transakcji przejęcia EDF Polska, podczas gdy dla strony francuskiej pracowała Dentons.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl