Zmiana lidera w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

1750
Od lewej: K. Wierzbowski, T. Zalewski

Tomasz Zalewski jest od 1 października 2017 r. partnerem zarządzającym kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland – poinformowała ta firma prawnicza. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Wierzbowskiego, założyciela kancelarii, który  obecnie jako senior partner będzie kierował w niej praktyką nieruchomości i projektów infrastrukturalnych.

Tomasz Zalewski nadal będzie pracował dla klientów, albowiem najnowszą funkcję partnera zarządzającego połączy z kierowaniem praktyką prawa zamówień publicznych, a także praktyką prawa nowych technologii, mediów i telekomunikacji, którą dowodzenie – wraz z Pawłem Lipskim – przejął we wrześniu 2017 r., po tym jak odeszli dotychczasowi jej szefowie, partnerzy Arwid Mednis i Gerard Karp.

– Na podstawie jednogłośnej decyzji wspólników Tomasz Zalewski odpowiedzialny będzie za bieżące sprawy operacyjne oraz wdrażanie strategii rozwoju firmy. Ja natomiast nie wycofuję się z aktywnej roli w życiu kancelarii, nadal będę pracować jako komplementariusz, poświęcając swój czas na prowadzenie praktyki nieruchomości i projektów infrastrukturalnych, dbanie o relacje z Eversheds Sutherland (gdzie nadal będę członkiem struktur zarządczych) oraz wspieranie Tomasza Zalewskiego, poszczególnych zespołów oraz klientów w zakresie, w jakim moje doświadczenie będzie pomocne. Przekazuję Tomaszowi Zalewskiemu zarządzanie firmą z ogromnym zaufaniem i nadzieją. Jestem przekonany, że jego doświadczenie, konsekwencja oraz ogromny zapał i zaangażowanie w budowanie nowej strategii rozwoju kancelarii pozwolą mu skutecznie realizować zamierzone cele – oświadczył Krzysztof Wierzbowski cytowany w komunikacie kancelarii.

Tomasz Zalewski specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, obsłudze przedsięwzięć związanych z nowymi technologiami oraz w prawie zamówień publicznych. Obsługuje firmy informatyczne, startupy technologiczne, którym doradza m.in. przy  wdrażaniu oprogramowania. Zajmuje się także prawnymi aspektami cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesnych  technologii (blockchain, sztuczna inteligencja, internet rzeczy). Doradza również w sprawach reklamy, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, umów licencyjnych, transferu technologii oraz  związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej.

Zajmuje się też obsługą procedur zamówień publicznych, w tym na projekty infrastrukturalne i informatyczne. Reprezentuje strony – wykonawców  i zamawiających – przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

W kancelarii, najpierw Wierzbowski Eversheds, a potem Wierzbowski Eversheds Sutherland, pracuje 18,5 roku, od 2008 r. jako partner.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych Uniwersytetu Warszawskiego (1994).

Krzysztof Wierzbowski jest jednym z pionierów rynku usług prawnych w Polsce. Jak podaje kancelaria, od pierwszych lat wolnego rynku w gospodarce był zaangażowany w obsługę prywatyzacji i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw oraz    transakcji finansowania dużych inwestycji. Doradzał zagranicznym inwestorom, międzynarodowym instytucjom finansowym, narodowym funduszom inwestycyjnym i Ministerstwu Przekształceń Własnościowych. Uczestniczył w przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek. W 1991 r. brał udział w negocjacjach dotyczących utworzenia pierwszego operatora telefonii komórkowej PTK Centertel. Był doradcą przy przedsięwzięciach infrastrukturalnych – reprezentował m.in. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w negocjacjach umów o budowę i eksploatację autostrad.

Kancelarią, najpierw Wierzbowski Eversheds, a potem Wierzbowski Eversheds Sutherland, zarządzał przez 19,5 roku. Jest adwokatem.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl