Dwoje byłych prawników K&L Gates otworzyło kancelarię prawa pracy

1708

Zawirska Gąsior – tak nazywa się butikowa kancelaria specjalizująca się w prawie pracy, która działa od kilku miesięcy w Warszawie.

Prawniczą spółkę partnerską zarejestrowali w lutym 2017 r. Patrycja Zawirska i Krzysztof Gąsior, byli prawnicy praktyki prawa pracy w warszawskim biurze kancelarii K&L Gates. Jak wynika ze strony internetowej nowej kancelarii, liczy ona czworo prawników. Oprócz partnerów zespół tworzą radca prawny Maria Werenowska i aplikantka adwokacka Marta Rogocz.

Kancelaria specjalizuje się w zbiorowym i indywidualnym prawie pracy. Oferuje: doradztwo m.in. w pracowniczych aspektach procesów fuzji i przejęć; usługi compliance; obsługę sporów i postępowań sądowych z zakresu stosunków pracy, w tym świadczeń; wsparcie pracodawców w relacjach z reprezentacjami pracowników.

Patrycja Zawirska reprezentuje pracodawców w negocjacjach z organizacjami związkowymi, w sporach zbiorowych oraz sprawach sądowych dotyczących m.in. godzin nadliczbowych, premii, mobbingu, dyskryminacji, rozwiązania i ustalania istnienia stosunku pracy. Doradza przy restrukturyzacji zatrudnienia w firmach i ustalaniu systemów wynagradzania. Zajmuje się również kwestiami form czasu pracy.

Wcześniej przez ponad cztery lata kierowała praktyką prawa pracy w kancelarii K&L Gates, od marca 2016 r. jako partner. Przedtem przez  prawie sześć lat pracowała w kancelarii Raczkowski i Wspólnicy, w tym od stycznia 2012 r. była jej partnerem. Przez ponad dwa lata była prawniczką w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Jest radcą prawnym, doktorem prawa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Krzysztof Gąsior specjalizuje się w reprezentacji pracodawców w sporach z pracownikami, m.in. dotyczących wynagrodzeń i premii. Zajmuje się także sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych, kontraktów menedżerskich.

Wcześniej przez cztery lata był prawnikiem kancelarii K&L Gates, a przez trzy Raczkowski i Wspólnicy.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009).

*****

Patrycja Zawirska i Krzysztof Gąsior opowiadają  „Rynkowi Prawniczemu” między innymi o powodach utworzenia własnej kancelarii i zawodowych planach z nią związanych.

„Rynek Prawniczy”: Jakie były powody decyzji o opuszczeniu przez założycieli kancelarii Zawirska Gąsior kancelarii K&L Gates i utworzeniu własnego butiku prawa pracy? Czy był tu także wybór między bezpieczeństwem a ryzykiem?

Patrycja Zawirska: Decyzje o opuszczeniu dużej, międzynarodowej kancelarii i założeniu własnej praktyki zasadniczo nie są podejmowane z dnia na dzień. Podobnie było w naszym przypadku. Od dłuższego czasu obserwowaliśmy rynek i potrzeby naszych klientów. Ci z kolei coraz rzadziej poszukują miejsca typu one-stop-shop, czyli kancelarii, która będzie doradzała we wszystkich aspektach działalności. Firmy często potrzebują prawnika – specjalisty w danej dziedzinie, który dodatkowo stworzy z nimi spersonalizowaną relację, pozna i zrozumie ich potrzeby oraz oczekiwania. Poza tym duże firmy są zasadniczo mniej konkurencyjne cenowo. Oczywiście, otwarcie własnej kancelarii zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Poczucie bezpieczeństwa, które może towarzyszyć pracy w dużej firmie, może jednak okazać się złudne i może zniechęcać do ciągłego rozwoju.    

„Rynek Prawniczy”: Akurat w tej dziedzinie prawa panuje spora konkurencja na rynku usług prawnych – jest dużo małych butików, duże kancelarie mają swoje praktyki prawa pracy. Jak i czym kancelaria Zawirska Gąsior chce z nimi rywalizować o klientów?

Krzysztof Gąsior: Rzeczywiście, podmiotów świadczących usługi z zakresu prawa pracy jest na rynku coraz więcej – w tym kilka kancelarii, które usługi te świadczą na wysokim poziomie. Rynek jest jednak daleki od nasycenia i ciągle się zmienia. Nie jest tajemnicą, że można zaobserwować odpływ klientów i pracy z dużych kancelarii sieciowych. Moglibyśmy w tym miejscu długo dyskutować o przyczynach tego zjawiska, lecz fakt jest taki, że coraz większa grupa klientów, w tym tych największych, o zasięgu międzynarodowym, decyduje się współpracować z mniejszymi, wysoko wyspecjalizowanymi kancelariami. Jeżeli chodzi o konkurencję na rynku usług z zakresu prawa pracy, to jesteśmy zdania, że to korzystne i pożądane zjawisko. To właśnie konkurencja zmusza do ciągłego podnoszenia jakości, poszukiwania nowych rozwiązań i pracy nad nowymi produktami dla klientów. Brak konkurencji wpływa destrukcyjnie na relację prawnik – klient.

Patrycja Zawirska: A co nas wyróżnia? Wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno w największych kancelariach korporacyjnych, jak i w butikach specjalizujących się w prawie pracy. Staramy się łączyć to, co najlepsze w tych obu typach działalności. Z jednej strony pojawia się bliska relacja z klientem, która daje poczucie bezpieczeństwa. Do tego dochodzi wyniesiony z korporacji warsztat techniczny pracy i biznesowe, praktyczne podejście do zagadnień. I co bardzo ważne – dbanie o najwyższy poziom merytoryczny każdej, nawet najdrobniejszej porady. Naszym celem nie jest stworzenie kolejnej ogromnej firmy, lecz przeniesienie tylko niektórych (w naszej ocenie najlepszych) cech do mniejszej organizacji, składającej się z wyjątkowych specjalistów.

 „Rynek Prawniczy”: Czy kancelaria Zawirska Gąsior dysponuje startową bazą klientów? Rozpoznawalnością na rynku, kontaktami z tzw. HR-owcami z wielkich firm, którzy zlecają pracę?

Patrycja Zawirska: Prawem pracy zajmuję się od kilkunastu lat. Od niespełna ośmiu lat tworzymy z Krzysztofem Gąsiorem zespół. Przez ten czas udało nam się nawiązać bliską współpracę z niemałą liczbą klientów. Część z nich towarzyszy nam bez względu na zmianę firmy, w której pracowaliśmy, czy – jak obecnie –rozpoczęcie pracy pod własną marką. Te bliskie, wieloletnie relacje dają ogromną satysfakcję. Rozpoznawalność na rynku jest wartością, na którą pracuje się latami. Jest to również praca na wielu polach. Te najważniejsze to sieć kontaktów, merytoryczne dopracowanie każdej – choćby najmniejszej –porady, system rekomendacji i poleceń, publikacje naukowe oraz obecność w mediach. Czasy, kiedy prawnik siedział w zaciszu swojego gabinetu i czekał na nadejście klienta bezpowrotnie minęły. Klienci w dzisiejszych czasach oczekują postawy proaktywnej i działania nakierowanego na cel.  

„Rynek Prawniczy”: Kancelaria nastawia się pewnie na obsługę klientów korporacyjnych (tzw. pracodawców). Czy są jakieś szczegółowe dziedziny specjalizacji, które rozwija w obrębie szeroko rozumianego prawa pracy? Chyba na razie nie wchodzi w grę obsługa restrukturyzacji i masowych zwolnień? Czy istnieje np. coś takiego jak  doradztwo compliance w zakresie prawa pracy? Czy ofertę doradztwa uzupełniają usługi szkoleniowe?

 Patrycja Zawirska: Co do tego, że nie wchodzi w grę obsługa procesów restrukturyzacji jest Pan w błędzie. Akurat tym bardzo często się zajmujemy i to w wielu aspektach – np. w zakresie uelastycznienia zasad czasu pracy, zmian organizacyjnych, wiążących się ze znacznym zwiększeniem stanu zatrudnienia lub ze zwolnieniami (w tym grupowymi), unowocześnienia i uzdrowienia wewnętrznych regulaminów i polityk pracowniczych lub przy przejściach zakładu pracy. Bardzo często wspieramy naszych klientów w relacjach z przedstawicielami pracowników – zbiorowe prawo pracy jest mi szczególnie bliskie. Wraz z moimi współpracownikami staramy się nadać mu bardziej praktyczne i nowoczesne oblicze. Jeżeli chodzi o sprawy sporne (sądowe), to w ramach naszej organizacji specjalizują się w nich radca prawny Maria Werenowska, która – podobnie jak my – wywodzi się z największych międzynarodowych i polskich korporacji oraz Krzysztof Gąsior.

Krzysztof Gąsior: Zauważamy, że obecnie porada z zakresu prawa pracy musi stanowić element pewnej całej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, gdzie bardzo często informacja stanowi największą wartość. Naszym zadaniem jest zagwarantowanie, że tajemnica przedsiębiorstwa, knowhow oraz własność intelektualna są należycie chronione na płaszczyźnie pracowniczej. Naturalnym uzupełnieniem obsługi prawnej jest doradztwo w zakresie compliance, wsparte odpowiednimi szkoleniami, które Patrycja Zawirska prowadzi mistrzowsko.

„Rynek Prawniczy”: Sytuacja pracy w Polsce wygląda na interesująco obiecującą. W gospodarce dobra koniunktura, małe bezrobocie, przesunięcie akcentu na rynek pracownika. Do tego silnie propracownicze nastawienie rządu wyrażające się w przywróceniu społecznie akceptowanego poziomu minimalnego wieku emerytalnego, regulowaniu minimalnego wynagrodzenia jako godziwego, zwalczaniu zjawisk śmieciowych umów i oszukiwania ZUS na składkach przez przedsiębiorców czy wzmacnianiu instytucji kontrolujących przestrzeganie praw pracowniczych. Jakie w tej sytuacji są zadania czy też wyzwania dla praktyków prawa pracy z takiej kancelarii jak Zawirska Gąsior?

Patrycja Zawirska: Obserwujemy diametralną zmianę charakteru relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ten ostatni coraz rzadziej jest słabszą stroną stosunku pracy, zdaną na łaskę bądź niełaskę właściciela zakładu. Obecnie pracownik jest równorzędnym partnerem dla pracodawcy. Zna swoje prawa, oczekuje określonego traktowania, ceni sobie życie prywatne i – co najważniejsze – wie, że na rynku czeka na niego wiele potencjalnych ofert zatrudnienia. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie relacji pracowniczych.

Krzysztof Gąsior: Dokładnie tak – wielu pracodawców musi mierzyć się z problemami, które do niedawna w ogóle nie były znane. Te postępujące procesy generują znaczne wyzwania, zarówno dla pracodawców, jak i dla doradzających im prawników. Naturalnie, nakładają się na to jeszcze obecne zmiany w przepisach oraz nadchodząca wielkimi krokami kompletna nowelizacja kodeksu pracy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl