DLA Piper ze zleceniem na obsługę tworzenia funduszu według hongkońskiego prawa

721
Hong Kong

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DLA Piper wygrała na początku 2017 r. zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawnych przy tworzeniu funduszu inwestycyjnego z partnerem międzynarodowym działającym na prawie Luksemburga i Hong Kongu.

BGK przeznaczył na doradztwo prawne maksimum 514 tys. zł do końca 2017 r., z opcją przedłużenia umowy o pół roku. Kancelaria DLA Piper zaoferowała najkorzystniejszą cenę za swoje usługi, co było jedynym kryterium wyboru wykonawcy zamówienia.

Oferenci musieli przedstawić trzy stawki godzinowe – ceny brutto za godzinę zegarową świadczenia usług z zakresu prawa polskiego, luksemburskiego i hongkońskiego. Największą wagę przypisano cenie za znajomość prawa Hong Kongu (60 proc.). pozostałe ważyły po 20 proc.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług prawnych w zakresie wsparcia banku przy tworzeniu funduszu inwestycyjnego działającego „na prawie” Wielkiego Księstwa Luksemburga, zarządzanego przez podmiot działający „na prawie” Hong Kongu.

Fundusz ma być zarządzany przez podmiot założony, funkcjonujący i posiadający niezbędne zezwolenia zgodnie z prawem Hong Kongu. Polityka inwestycyjna funduszu będzie związana z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz fuzjami i przejęciami.

Zadaniem wykonawcy jest świadczenie bankowi kompleksowej pomocy prawnej. W grę wchodzą: zaopiniowanie zaproponowanej struktury inwestycyjnej; przegląd i zgłoszenie komentarzy do projektu dokumentów założycielskich oraz głównych umów/dokumentów,w tym strategii funduszu; koordynacja doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarie działające w Hong Kongu i w Luksemburgu; udział w opiniowaniu dokumentacji i negocjowaniu jej treści; parafowanie dokumentacji przeznaczonej do podpisu; sporządzenie opinii prawnej opisującej istotne postanowienia dokumentacji (obejmującej m.in. wskazanie ewentualnych ryzyk prawnych dla zamawiającego, ocenę statusu prawnego partnera banku, skutki podatkowe transakcji prowadzonych wedle dokumentacji), bieżące doradztwo prawne.

Oferty złożyły warszawskie biura międzynarodowych kancelarii prawnych, które mają biura zarówno w Luksemburgu, jak i w Hong Kongu: Allen & Overy, Baker & McKenzie, DLA Piper, Norton Rose Fulbright. Przetarg wygrała DLA Piper.

A oto jak wyglądała punktacja i stawki godzinowe brutto oferowane za doradztwo w zakresie prawa polskiego, hongkońskiego i luksemburskiego.

  • DLA Piper: 100 pkt.; polskie – 535 zł, hongkońskie – 1624 zł, luksemburskie –1077 zł
  • Baker & McKenzie: 69,04 pkt.; polskie – 960 zł, hongkońskie –2850 zł, luksemburskie – 1390 zł
  • Norton Rose Fulbright: 62,05 pkt.; polskie – 1210 zł, hongkońskie – 3318 zł, luksemburskie – 1488 zł
  • Allen & Overy: 50,99 pkt.; polskie – 1250 zł, hongkońskie – 3485 zł, luksemburskie – 1950 zł

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl