Jedenastka prawniczek przeniosła się z Hogan Lovells do Greenberg Traurig

3851

Jedenaście prawniczek z praktyki nieruchomości Hogan Lovells pod kierownictwem Jolanty Nowakowskiej-Zimoch przeniosło się we wrześniu 2017 r. do Greenberg Traurig.

„Rynek Prawniczy” przedstawia bohaterki tego największego liczebnie od 2015 r. grupowego transferu na polskim rynku usług prawniczych.

Jolanta Nowakowska-Zimoch, poprzednio kierująca praktyką nieruchomości w warszawskim biurze Hogan Lovells (przedtem Lovells) zajęła w Greenberg Traurig takie samo stanowisko i pełni taką samą funkcję.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji i finansowania projektów na rynku nieruchomości handlowych, biurowych i magazynowych. Jest prawnikiem o ogromnym doświadczeniu, znaczącej pozycji na rynku, cenionym przez klientów, którym doradza w kwestiach struktury transakcji nabywania i zbywania budynków, przygotowywania procesu inwestycyjnego, przy negocjowaniu i projektowaniu kontraktów budowlanych i umów deweloperskich. Pracuje dla deweloperów, banków finansujących projekty, klientów instytucjonalnych i funduszy nieruchomościowych. Obsługuje także strony w sporach arbitrażowych.

Jest prawniczką rankingową, uznawaną za czołowego eksperta w renomowanych przewodnikach po rynkach prawniczych Chambers Europe i Chambers Global (Chambers Europe 2016: „Ikona polskiego rynku prawniczego”) oraz The Legal 500.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1980).

Agata Jurek-Zbrojska zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko partnera. W Hogan Lovells zajmowała ostatnio stanowisko  counsela. Wcześniej pracowała m.in. w hiszpańskiej kancelarii Garrigues oraz w BSJP Taylor Wessing.

Specjalizuje się w obsłudze transakcji i finansowania nieruchomości. Doradza przy umowach nabywania i zarządzania oraz komercjalizacji projektów deweloperskich, negocjowaniu umów najmu powierzchni biurowych i handlowych, przy strukturyzowaniu transakcji i przygotowywaniu umów joint venture. Przygotowuje oraz negocjuje umowy o zarządzanie procesem budowlanym, kontrakty budowlane, doradza przy postępowaniach administracyjnych. Pracuje dla deweloperów, banków, funduszy inwestycyjnych.

Doradzała również przy projektach w branży energetyki ze źródeł odnawialnych, m.in. w sprawach umów sprzedaży farm wiatrowych.

Ukończyła aplikację sądową. Jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2003) oraz magistrem (2004) i doktorem ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2010).

Małgorzata Madej-Balcerowska jest partnerem lokalnym warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Specjalizuje się m.in. w obsłudze transakcji asset deal i share deal. Doradza w kwestiach z zakresu prawa budowlanego, przy umowach najmu biur, sklepów i magazynów – po stronie najemców i wynajmujących. Przeprowadza badania due diligence nieruchomości i spółek w związku z transakcjami nabycia i sprzedaży, a także finansowania akwizycji nieruchomości.

W Hogan Lovells (przedtem w jej poprzedniczce – kancelarii Lovells) pracowała dziewięć lat na stanowisku senior associate, a przedtem siedem lat w kancelarii Chadbourne & Parke.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002).

Justyna Szwech jest partnerem lokalnym warszawskiego biura Greenberg Traurig. W Hogan Lovells zajmowała ostanio stanowisko counsela. Pracowała w niej (przedtem w jej poprzedniczce – kancelarii Lovells) ponad 16,5 roku.

Specjalizuje się m.in. w strukturyzowaniu transakcji na rynku nieruchomości oraz w obsłudze projektów infrastrukturalnych. Doradza inwestorom instytucjonalnym i prywatnym, deweloperom, bankom, spółkom energetycznym, agencjom państwowym m. in. przy umowach kupna i sprzedaży oraz najmu powierzchni handlowej.

Jest radcą prawnym od 2010 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1987).

Barbara Pancer zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko senior associate.

Przygotowuje i negocjuje umowy kompleksowo regulujące procesy inwestycyjne, kontrakty budowlane „pod klucz” oraz według standardów FIDIC, umowy o zarządzanie nieruchomościami, najmu sklepów, magazynów i mieszkań. Przeprowadza badania due diligence nieruchomości i spółek w związku z transakcjami nabycia i sprzedaży, a także finansowania akwizycji nieruchomości. Doradza inwestorom instytucjonalnym i prywatnym, firmom deweloperskim, bankom, spółkom energetycznym, agencjom państwowym, najemcom i wynajmującym, m.in. w kwestiach administracyjnego prawa budowalnego i planowania przestrzennego. Doradza też w sprawach odnawialnych źródeł energii.

W Hogan Lovells (przedtem w jej poprzedniczce – kancelarii Lovells) pracowała 9,5 roku.

Jest radcą prawnym od 2012 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002).

Zuzanna Bafia zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko associate.

Przygotowuje analizy due diligence nieruchomości i projekty dokumentów transakcyjnych dla inwestorów. Uczestniczy w negocjacjach i przygotowanu projektów umów najmu typu triple net lease (tzw. umów instytucjonalnych).

W Hogan Lovells pracowała 3,5 roku.

Jest adwokatem od 2017 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011). 

Natalia Balcerzak zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko associate, takie samo jak w Hogan Lovells.

Obsługuje transakcje na rynku nieruchomości, uczestniczy w badaniach due diligence, negocjacjach umów najmu. Doradza przy zarządzaniu nieruchomościami. Reprezentuje strony procesów sądowych.   

W Hogan Lovells pracowała ponad dwa lata, wcześniej – przez prawie rok w Wolf Theiss,  pół roku w WKB Wierciński Kwieciński Baehr i prawie dwa lata w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2015 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010).

Katarzyna Białek zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko associate.

Uczestniczy w obsłudze transakcji akwizycji nieruchomości. Przygotowuje analizy due diligence  i projekty dokumentów transakcyjnych dla inwestorów. Doradza przy zarządzaniu centrami handlowymi i parkami logostycznymi.

W Hogan Lovells pracowała 2,5 roku.

Jest aplikantką adwokacką, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015).

Agnieszka Biernacka zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko associate.

Uczestniczy w obsłudze transakcji akwizycji nieruchomości. Przygotowuje analizy due diligence i projekty dokumentów transakcyjnych dla inwestorów. Doradza w sprawach z zakresu procesu inwestycyjnego.

W Hogan Lovells pracowała prawie rok, wcześniej tyle samo była prawniczką w Noerr.

Jest aplikantką adwokacką, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2014).

Katarzyna Dziewulska zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko associate.

Doradza przy prawnych zagadnieniach zarządzania aktywami. Przygotowuje przedakwizycyjne analizy stanu prawnego działek pod magazyny i sklepy. Wspiera prawników w negocjacjach umów najmu i przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej.

W Hogan Lovells pracowała ponad trzy lata.

Jest aplikantką adwokacką, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015).

Karolina Olko zajmuje w Greenberg Traurig stanowisko associate, takie samo jak w Hogan Lovells.

Pracuje dla deweloperów i funduszy inwestycyjnych w sprawach fuzji i przejęć, restrukturyzacji i transkacji private equity na rynku nieruchomości dotyczących infrastruktury, biur, hoteli oraz przedsiębiorstw z sektora energetyki i paliw.

W Hogan Lovells pracowała ponad rok. Wczesniej przez prawie półtora roku była prawniczką kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, a przez prawie 2,5 roku – Gide Loyrette Nouel.

Jest adwokatem od 2016 r., absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl