Ekswiceminister sprawiedliwości we własnej kancelarii

874
M. Królikowski w Senacie w 2013 r. (fot.: Michał Józefaciuk, www.pl.wikipedia.org)

Prof. Michał Królikowski i Partnerzy – tak nazywa się kancelaria, którą w 2017 r. otworzył były wiceminister sprawiedliwości w rządzie koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wcześniej Michał Królikowski był przez krótki czas partnerem w poznańskowarszawskiej kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, a przedtem w warszawskiej kancelarii  Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

Z Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Michał Królikowski utworzył kancelarię w maju 2017 r. w formie adwokackiej spółki partnerskiej wraz z Maciejem Gerominem, do maja 2017 r. prawnikiem kancelarii Dentons.

W sierpniu 2017 r. program „Fakty” telewizji TVN podał, iż nad prezydenckimi projektami ustaw dotyczących sądownictwa  pracuje właśnie prof. Królikowski.

W czerwcu 2017 r. natomiast, „Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, iż w lutym Królikowski otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10miesięczne zlecenie na obsługę prawną resortu, którym kieruje Jarosław Gowin, za łączne honorarium w wysokości 105 tys. zł. Królikowski był wiceministrem w resorcie sprawiedliwości kierowanym przez Gowina.

Michał Królikowski specjalizuje się w międzynarodowym, europejskim i polskim prawie i procedurze karnej, w zagadnieniach odpowiedzialności karnoadministracyjnej i procesu legislacyjnego.

Był twórcą reformy procedury karnej, która w 2015 r. zmieniała z inkwizycyjnego na kontradyktoryjny model postępowania karnego oraz dopuściła radców prawnych do obron w sprawach karnych. W kwietniu 2016 r. minister Zbigniew Ziobro cofnął tę reformę w zakresie postępowania dowodowego, przywracając poprzednie zasady.

Od 2006 r. do 2011 r. był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, skąd przeszedł do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie do listopada 2014 r. był podsekretarzem stanu. Ze stanowiska rządowego został zdymisjonowany przez ministra Cezarego Grabarczyka. Wpisał się na listę adwokatów i w listopadzie 2014 r. dołączył do zespołu prawników kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, w której kierował praktyką obsługi prawnej odpowiedzialności karnoadministracyjnej, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, procesu legislacyjnego i negocjacji.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001). Jak podaje Wikipedia, w 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 2012  – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Pracuje jako profesor w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego międzynarodowego, porównawczego, teorii odpowiedzialności karnej i kary.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl